Microsoft Outlook troubleshooting
Wysyłanie poczty z serwera Exchange poprzez zewnętrzną skrzynkę

Wysyłanie poczty z serwera Exchange poprzez zewnętrzną skrzynkę

autor Tomasz Winiarczyk 2008-09-17 08:56:00 w Exchange Server
tagi: Exchange Server, konfiguracja, POP3, SMTP

Autor artykułu: Tomasz Winiarczyk

Artykuł opisuje, w jaki sposób skonfigurować serwer Exchange, aby odbierał i przesyłał pocztę przy pomocy zewnętrznego serwera SMTP/POP3. Scenariusz wygląda następująco: Posiadamy firmowego serwera Exchange, które znajduje się w naszej sieci lokalnej w lokalnej domenie WEBS.local. Nie chcemy jednak bezpośrednio z niego wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, lecz robić to przy pomocy kont pocztowych znajdujących się na srwerze zewnętrznego dostawcy. Chcemy uzyskać konfigurację, w której użytkownicy do odbierania i wysyłania poczty będą używać tylko swojego skrzynki Exchange bez konieczności definiowania dodatkowych kont SMTP/POP3 w Outlook’u.

W tym przypadku poczta przychodząca musi być dostarczana do skrzynek Exchange użytkowników przez konektor POP3, natomiast wysyłana na zewnątrz przez serwer zewnętrznego dostawcy poczty przy pomocy specjalnie utworzonego w tym celu u dostawcy konta.

Uwaga! Przed konfiguracją upewnijmy się, czy nie mamy zablokowanego portu 25 oraz czy możemy bezproblemowo połączyć się telnetem z serwerem zewnętrznym na którym znajduje się skrzynka.

Uruchamiamy Exchange System Manager:

 

W Recipient Policies wchodzimy na właściwości Default Policy:

 

Ukazuje się nam okno właściwości Default Policy:

 

Tutaj dokonujemy pierwszej ważnej konfiguracji. Domenę lokalną (tutaj WEBS.local) pozostawiamy jako domyślną. Dodajemy Naszą domenę zewnętrzną, ustawiamy ją jako „drugą”. Edytujemy ją i zaznaczmy opcję This Exchange Organization is responsible for All mail delivery to this address. Należy pamiętać, że w przypadku nie ustawienia tych opcji może wystąpić problem z późniejszym trafianiem poczty do odpowiednich skrzynek Exchange gdy korzystamy z POPConnectora.
Na końcu dajemy Apply Policy Now.

Kolejna rzecz to odpowiednie ustawienie Wirtualnego Serwera SMTP. Uruchamiamy właściwości Default Virtual SMTP Server:

 

Pojawia się następujące okno:

 

W zakładce Access klikamy na Authentication i ustawiamy odpowiednio opcje (tak również powinno wyglądać domyślnie):

 

Nas w szczególności będą interesować zakładki Messages i Delivery. W zakładce Messages w polu Foraward All mail with unresolved rescipiend to host wpisujemy adres IP naszego serwera poczty który utrzymuje skrzynki zewnętrzne. Numer IP wpisujemy w nawiasach kwadratowych. Pozwoli to nam na wysyłanie poczty do użytkowników, który nie mają jeszcze własnego konta na Exchang’u, tylko korzystają z standardowego konta POP3 ale w tej samej domenie.

 

W zakładce Delivery przechodzimy do Advanced, gdzie w Fully-gualifiled domain name wpisujemy naszą wykupioną domenę:

 

Możemy jeszcze tutaj odpowiednio skonfigurować external DNS serwer

 

W Outbound Security nic nie zmieniamy, pozostawiamy Anonymouse Access:

 

Kolejny krok to stworzenie (o ile nie istnieje) i konfiguracja konektora SMTP. Domyślnie istnieje już konektor Łącznik SMTP pakietu Small Businness. Musimy go odpowiednio ustawić aby wszyscy użytkownicy Exchanga mogli wysyłać pocztę uwierzytelniając się na zewnętrznej skrzynce u naszego ISP. Zanim zaczniemy zabawę z konektorem, załóżmy na zewnętrznym serwerze konto, które będzie służyło do uwierzytelniania i rozsyłania poczty użytkowników Naszego Exchanga. Na przykład może być to exchange@naszadomena.pl  Pamiętaj, że konto to zakładasz nie u siebie na Exchange tylko na serwerze u Twojego ISP!!!

Na głównej zakładce General w Łączniku SMTP zaznaczasz opcję Forward All mail throug this connector to the following smart host następnie wpisujemy numer IP twojego serwera poczty u ISP w nawiasach kwadratowych. W local bridgeheads dodajesz skonfigurowany wcześniej wirtualny serwer SMTP:

 

Konfiguracja Address Space:

 

No i teraz najważniejsza sprawa, przechodzimy do Advanced a następnie klikamy na Outbound Security:

 

Zaznaczamy opcje Basic authentication (password is sent in clear text) klikamy na Modify i tutaj wpisujemy nazwę uprzednio założonego konta u ISP oraz hasło:

 

To wszystko jeżeli chodzi o konfigurację samego Exchange. Dajemy jeszcze Start Mailbox Managament Process.

Jednak to nie wszystko. Odpowiednio należy jeszcze skonfigurować ustawienia samych użytkowników. Dlatego uruchamiamy zarządzanie serwerem i przechodzimy do użytkowników. Klikamy na właściwości danego użytkownika i przechodzimy do zakładki E-mail Address. Tutaj musimy do odpowiednio zmodyfikować adresy email. Przede wszystkim odznaczamy opcję Automatically update e-mail address based on recipients policy. Jako primary ustawiamy adres zewnętrzny, ten którym użytkownik będzie się przedstawiał w Internecie.

Jeżeli mamy już jakiegoś użytkownika, a nie chcemy aby korzystał on z konta na Exchange tylko standardowo z zewnętrznego konta SMTP/POP3, usuwamy z jego E-mail address adres zewnętrzny i pozostawiamy tylko lokalny. W takim przypadku Exchange nie znajdzie u siebie takiego konta i wtedy wyśle pocztę na serwer zewnętrzny:

 

Życzę udanych testów!!!

(c) Tomasz Winarczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.