Microsoft Outlook troubleshooting

Czasami zachodzi potrzeba umieszczenia w komórce Excela wyrażenia zawierającego elementy funkcji, np. minus -, plus +, znak dzielenia /, znak równania = (Rys. 1). W większości przypadków Excel zamieni takie wyrażenie na końcowy wynik równania (czyli wyświetli się na przykład liczba), na datę w określonym formacie lub zwróci błąd nieprawidłowej nazwy (Rys. 2). Najczęściej taka automatyczna zamiana jest pożądana i ułatwia pracę z programem.

Jeśli jednak naszą intencją jest wyświetlenie zawartości komórki w taki sposób, w jaki wpisaliśmy ciąg znaków, należy przed wyrażeniem wstawić apostrof ' (Rys. 3). Wyrażenie będzie wówczas wyświetlone dokładnie w takiej formie, w jakiej zostało wpisane, bez wyświetlenia apostrofu (Rys. 4).

Wyrażenia, które zawierają elementy funkcji
Rys. 1
. Wyrażenia zawierające funkcje.

Komórki Excela z automatycznie zamienionymi wyrażeniami.
Rys. 2
. Wyrażenia automatycznie zamienione przez program MS Excel.

Jak poprawnie użyć apostrofu w wyrażeniu.
Rys. 3. Poprawne użycie apostrofu przed wyrażeniem.

Komórki Excela z poprawnie użytym apostrofem.
Rys. 4. Wynik użycia apostrofu.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.