Microsoft Outlook troubleshooting

Outlook 2007 używa jako edytora programu MS Word. Wiele skrótów klawiszowych działa więc podczas edycji wiadomości w Outlooku w ten sam sposób, jak podczas tworzenia dokumentu w Wordzie. Jednym z takich skrótów jest prawy Alt+P. Powoduje on wyświetlenie treści wiadomości w taki sposób, jak układ wydruku w Wordzie (Rys. 2). Dość często zdarza się użytkownikom, że używają niechcący tej kombinacji klawiszy (najczęściej przy próbie wpisania litery ó - prawy Alt+O). Dla wielu użytkowników taka zmiana widoku jest irytująca, szczególnie, że nie ma skutecznego skrótu cofającego widok do poprzedniego stanu. Każda nowa wiadomość również wyświetlana jest w ten sposób. Zwykle użytkownik po prostu restartuje Outlooka, aby wrócić do poprzedniego widoku.

Można jednak użyć jednego z dwóch obejść:

1. Należy wejść w opcje edytowanej wiadomości, zmienić format z HTML na Zwykły Tekst (formatowanie będzie utracone), a następnie ponownie na HTML. Wiadomość wróci do standardowego widoku.

2. Jeśli zależy nam, aby nie stracić formatowania, należy (wciąż edytując obecną wiadomość) utworzyć dodatkowego, pustego maila (Ctrl+N) a następnie go zamknąć. Teraz należy zamknąć edytowaną wiadomość, zapisując w niej zmiany. Po ponownym jej otworzeniu (z folderu Wersje robocze) widok będzie ponownie standardowy.
 

Widok standardowy wiadomości w Outlooku 
Rys. 1. Normalny widok edytowanej wiadomości w MS Outlook.

Widok wiadomości w Outlooku po użyciu klawiszy Alt+P
Rys. 2. Widok podglądu wydruku edytowanej wiadomości.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.