Microsoft Outlook troubleshooting

Czasami zdarza się w środowiskach wieloserwerowych, że wiadomości wysyłane używając grup dystrybucyjnych, nie dochodzą do adresatów. Gdy prześledzimy ich drogę we wbudowanym narzędziu serwera Exchange „Message tracking center”, znajdziemy takie trzy linijki:

SMTP: Message Submitted to Advanced Queuing
SMTP: Started Message Submission to Advanced Queue
SMTP: Message Submitted to Catagorizer

Widzimy więc, że wiadomość zatrzymała sie na Categorizerze (komponent serwera Exchange decydujący jak i gdzie ma być dostarczona wiadomość), nie dotarła do adresatów, a my nie otrzymaliśmy raportu o nie dostarczeniu wiadomości (NDR). Najczęstszym powodem wystąpienia takiej sytuacji, jest brak kontaktu z tzw. Expansion Serwerem, czyli serwerem przechowującym listę obiektów należących do danej grupy dystrybucyjnej. Jednak zanim omówimy ten problem bardziej szczegółowo, przypomnijmy sobie, jakie rodzaje grup dystrybucyjnych występują w Active Directory:

  • Domain local/Global –informacje o obiektach wchodzących w jej skład przechowuje serwer wskazany w konfiguracji grupy (rys. 1.)

Konfiguracja Expansion Servera

Rys. 1. Konfiguracja Expansion Servera.

  • Universal - informacji o obiektach wchodzących w jej skład zawiera Katalog Globalny (kopie przechowuje każdy kontroler domeny wyznaczony jako serwer Katalogu Globalnego)

Wiadomość trafiając do Categorizera, zostaje przetworzona pod względem adresatów. Jeśli w polu tym znajduje się grupa dystrybucyjna, Exchange będzie się starał skomunikować z serwerem odpowiedzialnym za jej „rozwinięcie” (zwrócenie listy obiektów należących do danej grupy). Jeśli z jakichś powodów mu się to nie uda, grupa dystrybucyjna usuwana jest z listy adresatów, a wiadomość zostaje odrzucona (jeśli nie ma innych adresatów) bez zgłoszenia błędu i wygenerowania raportu o niedostarczeniu. Najczęstsze dwa powody braku komunikacji z Expansion Serverem to:

  1. Zła konfiguracja – globalne grupy dystrybucyjne wymagają wskazania Expansion Servera w domenie, w której zostały stworzone. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, grupa dystrybucyjna będzie widoczna w Katalogu Globalnym, jednak wiadomości nie zostaną do niej dostarczone, ponieważ serwer wysyłający wiadomość nie będzie wiedział, który serwer posiada informacje o obiektach należących do danej grupy.
  2. Chwilowy brak połączenia – czasami zdarzają się, szczególnie w środowiskach o złożonej architekturze sieciowej, chwilowe braki połączenia z Expansion Serverem (zbyt długie czasy oczekiwania, błąd serwera DNS itp.). Powodują one usunięcie z listy adresatów grup dystrybucyjnych, których nie udało się „rozwinąć”.

W obu przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie grup uniwersalnych. Dane o obiektach należących do grup dystrybucyjnych będą przetrzymywane w katalogu globalnym, co znacznie ułatwi i przyśpieszy ich „rozwijanie”. Odbywa się to oczywiście, kosztem zwiększonego ruchu sieciowego w trakcie replikacji danych pomiędzy serwerami katalogu globalnego, jednak nie jest on na tyle duży, aby stanowił problem.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.