Microsoft Outlook troubleshooting

Program MS Outlook pozwala stosować wyrażenia językowe (dla języka używanego w Outlooku jako domyślny) aby ustawić datę lub godzinę terminu w kalendarzu Outlooka.

Po otwarciu nowego terminu należy ustawić kursor na przykład w polu Czas rozpoczęcia lub na godzinie a następnie wpisać wyrażenie dotyczące daty lub czasu rozpoczęcia. Data lub czas zmienią się automatycznie po kliknięciu Entera lub przejściu kursorem na inne pole.

Przykładem może być wpisanie następujących wyrażeń: jutro, tydzień, trzy tygodnie, 4 dni, wigilia, 5 luty, nowy rok, dzień niepodległości, święto pracy itp.

Na poniższych rysunkach pokazano jak zastosować powyższe narzędzie.

Termin przed wpisaniem tekstu 
Rys. 1. Nowy termin przed wpisaniem tekstu.

Użycie frazy pojutrze 
Użycie frazy pojutrze
Rys. 2. Zastosowanie wyrażenia "pojutrze".

Użycie frazy dzień matki 
Użycie frazy dzień matki
Rys. 3. Zastosowanie wyrażenia "dzień matki".


Użycie frazy tydzień 
Użycie frazy tydzień
Rys. 4. Zastosowanie wyrażenia "tydzień".


Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.