Microsoft Outlook troubleshooting
Program MS Outlook daje nam możliwość dowolnego dopasowania widoku do naszych potrzeb. Co zrobić jednak w sytuacji, kiedy mamy wiele folderów tego samego typu i nie chcemy ustawiać widoku dla każdego z nich z osobna? W wersji 2010 programu Outlook można to bardzo łatwo ustawić.
 
Po ustawieniu odpowiedniego dla nas widoku należy kliknąć na zakładkę Widok, Zmień widok, a następnie wybrać opcję Zastosuj widok bieżący do innych folderów zadań (Rys.1.).
 
Zastosowanie widoku dla pozostałych folderów
Rys.1. Zastowanie widoku dla pozostałych folderów.
 
Następnie wybieramy foldery, dla których chcemy zastosować dany widok i klikamy OK (Rys.2.).
 
Wybór folderów
Rys.2. Wybór folderów.
 
Widok zostanie zastosowany dla wszystkich wybranych folderów.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.