Microsoft Outlook troubleshooting
Uruchamienie wszystkich reguł

Uruchamienie wszystkich reguł

autor OShon 2016-06-10 11:12:00 w Microsoft Outlook, Makra
tagi: Menu, Przycisk, Reguły, Uruchamianie, VBA

Aby uruchomić reguły Outlooka bez uruchamiania wizzarda, można poradzić sobie na 2 sposoby:

  • Pierwszy to dodanie odpowiedniego przycisku do menu Outlooka, a następnie po przez kliknięcie na nazwę konta (w drzewie głównym folderów) uruchomić interfejs, co można sprowadzić do umieszczonych poniżej obrazków:.

 

Rys1. Dodanie przycisku w nowej grupie menu

Rys2. Uruchamianie interfejsu

 

  • Drugi to kod VBA, który może być podłączony do konkretnej instrukcji wywołującej wszystkie reguły, reguły na danym koncie lub konkretną regułę.

Oto kod uruchamiający wszystkie reguły:

 

Sub odpal_reguly_wszystkich_kont()

'MVP OShon VBATools.pl

Dim olStores As Stores: Set olStores = Application.Session.Stores

Dim olRules As Rules, olRule As Rule

Dim olStore As Store

For Each olStore In olStores

On Error Resume Next

    With olStore

        Set olRules = .GetRules()

        Debug.Print "Ilość reguł na koncie: " & _

            .DisplayName & " = " & olRules.Count

    End With

    For Each olRule In olRules

        Debug.Print "  -reguła: " & olRule.Name

        olRule.Execute 'True 'pokazywanie postepu     

    Next

Next

End Sub


Aby ograniczyć kod do konkretnego konta wystarczy wpisać warunek oparty na olStore.DisplayName, a co do konkretnej reguły na olRule.Name

Jeśli masz pytania, zapraszam do dyskusji na Forum.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.