Microsoft Outlook troubleshooting

Outlook 2007 i 2010 posiada użyteczną opcję wyświetlania przycisków Dalej oraz Wstecz gdy prowadzimy korespondencję z innymi użytkownikami (Rys.1.). Przyciski pozwalają nam szybko przemieszczać się między poprzednimi i następnymi wiadomościami.  

     Rys.1.
      Rys.1. Przyciski Dalej i Wstecz, które ułatwiają przemieszczanie się między wiadomościami w korespondencji

 

Jednak dla niektórych użytkowników ta opcja nie jest przydatna oraz niepotrzebnie zabiera miejsce w okienku odczytu wiadomości. Można ją łatwo wyłączyć i ukryć przyciski Dalej oraz Wstecz (Rys.2.). 

   Rys.2
      Rys.2. Przyciski Dalej i Wstecz niewidoczne w okienku odczytu wiadomości

 

Aby wyłączyć tę opcję w Outlook 2007 należy:

  1. Wejść w Narzędzia, Opcje.
  2. Przycisk Opcje e-mail.
  3. Odznaczyć opcję "Zacieniuj nagłówki wiadomości podczas odczytu poczty".
  4. Zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

 

Aby wyłączyć tę opcję w Outlook 2010 należy:

  1. Wejść w Plik, Opcje.
  2. Wejść w zakładkę Poczta.
  3. Odznaczyć opcję "Zacieniuj nagłówki wiadomości podczas czytania wiadomości".
  4. Zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.