Microsoft Outlook troubleshooting

W nowym MS Outlook 2010 lokalizacje oraz wygląd niektórych ustawień znacznie się zmieniły. Spowodowane to jest wprowadzeniem nowego sposobu dostępu do ustawień Outlooka - Backstage View. W przypadku migracji z MS Outlook 2007 na MS Outlook 2010 odszukiwanie tych funkcji jest nieco utrudnione. W tym artykule zajmiemy się często używaną funkcją wstawiania spersonalizowanego podpisu w wiadomościach, której lokalizacja również uległa zmianie.

MS Outlook 2010 wprowadził nowy układ dostępu do opcji - tzw. Backstage View. Właśnie tam musimy szukać ustawień naszego podpisu.

1. Aby wejść do Backstage View, klikamy zakładkę Plik, a w nowo otwartym oknie zaznaczamy pole Opcje.

 
Rys.1. Opcje w MS Outlook 2010 Backstage View.

2. W nowo otwartym oknie przechodzimy do Poczta, a następnie odnajdujemy pole Podpisy.


Rys.2. Pole Podpisy w Opcjach MS Outlook 2010.

3. Aby zmodyfikować lub utworzyć nowy podpis dodawany pod wiadomościami, klikamy pole Podpisy. Ukaże się nam następujące okno:


Rys.3. Okno ustawień podpisów w MS Outlook 2010.

Klikając w pole Nowy stworzymy nowy podpis do wiadomości. Zaznaczając istniejący już podpis - Prywatny - w oknie poniżej możemy zmienić jego wygląd, a następnie zapisać przyciskiem Zapisz.

Możemy ustawić program w ten sposób, aby jako podpis dołączał wizytówkę z Kontaktów. Po kliknięciu pola Wizytówka, pojawi się następujące okno:


Rys.4. Wybór wizytówki jako podpisu pod wiadomością.

 Od tej pory podpis jest gotowy do wstawiania w wiadomościach.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.