Microsoft Outlook troubleshooting

Dziennik w programie Outlook jest narzędziem umożliwiającym rejestrowanie działań użytkownika – wykonane telefony, wysłane e-maile, zadania itp. Tworząc nowy wpis w dzienniku program daje nam do wyboru szereg standardowych Rodzajów pozycji.

Jednak, jeżeli chcielibyśmy dodać niestandardowy rodzaj pozycji, np. "Prace domowe", jedynym na to sposobem jest edycja rejestru.

Uwaga: Rejestr jest newralgicznym elementem systemu Windows, dlatego dobrze jest wcześniej utworzyć jego kopię zapasową. Instrukcje jak wykonać tę czynność można odnaleźć tutaj.


Wykonaj następujące kroki:


1.Kliknij menu Start, wybierz Uruchom, wpisz regedit, następnie kliknij OK.
2. Przejdź do klucza:
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Outlook\Journaling (rys. 1.)

Położenie klucza
Rys. 1. Położenie klucza w rejestrze


Kliknij prawym klawiszem myszy Journaling w powyższym kluczu, wybierz Nowy i kliknij Klucz (rys. 2.)

Nowy klucz
Rys. 2. Tworzenie klucza


Nazwij klucz tak jak ma być widoczny w Outlooku (rys. 3.).

Nazwa klucza
Rys. 3. Nazwa klucza


3. Kliknij prawym klawiszem myszy na nowo utworzonym kluczu, wybierz Nowy i kliknij Wartość ciągu (rys. 4.).

Wartość ciągu
Rys. 4. Tworzenie Wartości ciągu


4. Kliknij Nowa wartość #1 w prawym panelu edytora, naciśnij F2 na klawiaturze, nazwij klucz wg. własnego uznania i naciśnij ENTER (rys. 5.).

Zmiana nazwy ciągucd.
Rys. 5. Zmiana nazwy ciągu.


5. Otwórz nowo utworzony ciąg, wprowadź nazwę z punktu 2. I kliknij OK. (rys. 6).

Wartość ciągu
Rys. 6. Entry type name


6. Zamknij edytor rejestru.

 


Odnosi się do:
    * Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
    * Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
    * Microsoft Outlook 98 Standard Edition
    * Microsoft Outlook 97 Standard Edition

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.