Microsoft Outlook troubleshooting

Nowy element pakietu Office 2007, wstążka, jest krokiem firmy Microsoft w kierunku poprawienia ergonomii pracy z jego programami. Jednakowoż rozmiary wstążki są znaczne i mogą, w niektórych przypadkach przeszkadzać. Aby uzyskać więcej miejsca w polu edycyjnym można ten element interfejsu ukryć:

1. Kliknij dwa razy lewym klawiszem myszy na tytule zakładki wstążki, aby ją ukryć (Rys.1.)

Ukrywanie wstążki
Rys.1. Ukrywanie wstążki podwójnym kliknięciem.


2. Zastosuj kombinację klawiszy Ctrl+F1.

3. Rozwiń menu dostosowywania paska Szybki Dostęp (Rys.2.) i wybierz Minimalizuj wstążkę.

Menu paskaszybkiego dostępu
Rys.2. Menu dostosowywania paska Szybki Dostęp.

 

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.