Microsoft Outlook troubleshooting

Czasami zachodzi potrzeba dodatkowej ochrony swojej prywatnej korespondencji przed osobami postronnymi. Powodów ku temu może być wiele. Zaczynając od prywatnych, jak pisanie osobistego listu do bliskiego przyjaciela, bądź poinformowanie rodziny o miejscu gdzie zwykle trzymamy klucze. Również w bardziej formalnych i powazniejszych sytuacjach jak wysłanie czeku do zapłacenia rachunku, szyfrowane wiadomosci są jak zapięczetowana koperta w porównaniu do pocztówkowej przejrzystości informacji zawartych w niezaszyfrowanej wiadomości.

Szyfrowanie wiadomości w Microsoft Office Outlook 2010 chroni prywatność tej wiadomości konwertując ją z czytelnego tekstu w nieczytelny tekst zakodowany - ciphertext. Tylko odbiorca, który posiada klucz prywatny - klucz przechowywany na komputerze nadawcy, który nadawca używa do cyfrowego podpisywania wiadomości, oraz do odszyfrowania wiadomości od odbiorcy, - pasujący do klucza publicznego - klucz, który nadawca przekazuje odbiorcy, żeby ten z kolei mógł zweryfikować podpis nadawcy, oraz potwierdzić brak zmian w wiadomości; odbiorca używa tego klucza również w celu zaszyfrowania wiadomości do nadawcy - używanego do zakodowania wiadomości, może odszyfrować wiadomość. Każdy odbiorca bez odpowiedniego klucza prywatnego zobaczy tylko zniekształcony tekst.

Aby wysyłać i przeglądać zaszyfrowane wiadomości, zarówno nadawca jak i odbiorca muszą współdzielić cyfrowe ID - zawiera ono prywatny klucz który pozostaje na komputerze nadawcy oraz certyfikat z kluczem publicznym. Ten certyfikat wysyłany jest z cyfrowo podpisaną wiadomością. Odbiorca zapisuje ten certyfikat i używa klucza publicznego do zaszyfrowania wiadomości do nadawcy. Oznacza to, że nadawca oraz odbiorca muszą wysłać sobie cyfrowo podpisaną wiadomość, która pozwoli dodać certyfikat do Kontaktów. Od tej pory możliwe jest wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości tak samo jak w przypadku zwyczajnych wiadomości e-mail.
Więcej na ten temat w tym artykule.

Zanim możliwe będze szyfrowanie i odszyfrowywanie wiadomości, zarówno nadawca jak i odbiorca muszą zaopatrzyć się w certyfikat do szyfrowania e-maili. Wiadomości zaszyfrowane takim certyfikatem upewnią odbiorcę o autentyczności wiadomości, oraz ochronią ją przed wzrokiem osób niepożądanych. Darmowe certyfikaty można otrzymać na tej stronie.
Zajmijmy się najpierw szyfrowaniem pojedynczej wiadomości.

1. W nowo otwartej wiadomości, w polu Opcje, klikamy pole Więcej Opcji.


Rys.1. Opcje w nowej wiadomości.

2. W nowo otwartym oknie klikamy pole Ustawienia zabezpieczeń.


Rys.2. Ustawienia zabezpieczeń.

3. W kolejnym zaznaczamy pole Szyfruj treść i załączniki wiadomości.


Rys.3. Szyfruj treść i załączniki.

Komponujemy wiadomość i wysyłamy od odbiorcy.

Możemy również ustawić Outlook aby globalnie szyfrował wiadomości. W takim przypadku komponowanie oraz wysyłanie wiadomości przebiega tak jak przy nieszyfrowanych wiadomościach, natomiast potencjalni odbiorcy muszą posiadać cyfrowe ID do odszyfrowania e-maila.

1. W menu Plik (Backstage View) klikamy Opcje, następnie odnajdujemy Centrum zaufania i wchodzimy w Ustawienia Centrum Zaufania.


Rys.4. Ustawienia Centrum Zaufania.

2. W nowo otwartym oknie klikamy w pole Zabezpieczenia poczty e-mail i zaznaczamy opcję Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości.


Rys.5. Zabezpieczenia poczty e-mail.

3. Zatwierdzamy wybór przyciskiem Ok.

Od tej pory wszystkie wychodzące wiadomości są szyfrowane.

W przypadku, gdy ustawienia poczty odbiorcy nie obsługują szyfrowania wiadomości, Outlook informuje o takiej sytuacji i proponuje wysłanie wiadomości niezaszyfrowanej.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.