Microsoft Outlook troubleshooting

W poniższym artykule zajmiemy się funkcją, która znajduje się zarówno w MS Outlook jak i w MS Word, a mianowicie funkcją Szybkich Części. Jest to dość duże ułatwienie pracy z MS Outlook, zwłaszcza gdy trzeba odpowiadać na podobne wiadomości, np. powtarzające się pytania od klientów. W takiej sytuacji wystarczy przygotować sobie gotowe odpowiedzi i zapisać w Galerii Szybkich Części.

Zacznijmy od utworzenia przykładowej Szybkiej Części.

1. Wybranie zawartości do zapisania.

Pierwszy etap to wybranie i zapisanie zawartości - tekstu bądź obrazka - który chcemy wykorzystać jako Szybką Część. W tym celu podczas komponowania nowej wiadomości zaznaczamy żądany tekst, a następnie przechodzimy do zakładki Wstawianie i odnajdujemy przycisk Szybkie Części. Po kliknięciu otworzy się menu rozwijalne, z którego wybieramy Zapisz zaznaczenie w galerii szybkich części... Pojawi się okno, w którym możemy nazwać, opisać oraz skategoryzować zapisywany element. Po zatwierdzeniu przyciskiem Ok nasz fragment tekstu zostanie zapisany w galerii szybkich części.


Rys.1. Tworzenie nowego elementu Szybkich Części.

2. Wstawienie elementu galerii szybkich części do wiadomości.

Teraz w prosty sposób możemy wykorzystać nasz zapisany element podczas komponowania nowej wiadomości. Procedura będzie bardzo podobna. Podczas tworzenia nowej wiadomości, wchodzimy od zakładki Wstawianie i klikamy na przycisk Szybkie Części. Rozwinie się nowe menu zawierające tekst, który wcześniej zapisaliśmy. Teraz wystarczy kliknąć na ten element, po czym zostanie on wstawiony do wiadomości.


Rys.2. Wstawianie nowego elementu Szybkich Części do nowej wiadomości.

W podobny sposób można zdefiniować więcej elementów Szybkich Części oraz wzbogacać je o dodatkowe elementy jak grafika lub tabelki.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.