Microsoft Outlook troubleshooting
Szybkie Kroki w Outlook 2010

Szybkie Kroki w Outlook 2010

Razem ze zmianami w wyglądzie, w MS Outlook 2010 wprowadzono nowe funkcjonalności ułatwiające pracę z tą aplikacją. Jedną z takich nowości jest funkcja Szybkie Kroki. Czym są Szybkie Kroki? Jest to sprowadzenie kilku akcji Outlooka do jednego kliknięcia. Zamiast ciągłego wysyłania wiadomości do tych samych osób, jedno kliknięcie wyśle e-mail do grupy odbiorców. Jeśli ktoś lubi segregować swoją pocztę, za pomocą Szybkich Kroków wiadomości można posegregować oraz oznaczyć jako przeczytane. Podsumowując, Szybkie Kroki to w praktyce reguły lub makra zarządzające wiadomościami. W tym artykule przyjrzymy się konfiguracji oraz tworzeniu własnych Szybkich Kroków.

Przy pierwszym korzystaniu z Szybkich Kroków konieczna jest ich konfiguracja. W tym celu należy przejść do Narzędzia Główne na wstążce, i odnaleźć sekcję Szybkie Kroki.


Rys.1. Okno konfiguracji Szybkich Kroków w MS Outlook 2010

Następnie kliknąć małą strzałkę w prawym dolnym rogu sekcji. Dalej, należy wybrać regułę - np. Przenieś do:, kliknąć Edytuj i wskazać folder, do którego będą przenoszone wiadomości.


Rys.2. Edycja reguły Szybkich Kroków.

Zmiana tego parametru automatycznie zmieni nazwę reguły, ale ta jest możliwa do edycji tak, by odpowiadała swej funkcji. Pomimo iż, regułą Przenieś do: jest domyślną, możliwe jest również definiowanie dodatkowych czynności. Można to zrobić klikając Dodaj akcję. w dolnej części okna można zdefiniować skrót klawiaturowy dla danej reguły. Na końcu należy zapisać regułę klikając Zapisz. Aby skonfigurować inne reguły Szybkich Kroków, należy stosować podobną procedurę.

Chcąc zdefiniować własne reguły Szybkich Kroków, należy kliknąć Nowy, i wybrać jedną grupę z listy na ekranie. Możliwe jest wybranie przenoszenia, kategoryzowania, oflagowania, przesyłania wiadomości oraz nowego spotkania. Aby zdefiniować niestandardową regułę, należy kliknąć Niestandardowy, a następnie zdefiniować nowy Szybki Krok zgodnie z zapotrzebowaniem. Możliwe jest również kopiowanie ustawień Szybkich Kroków poprzez kliknięcie Duplikuj.


Rys.3. Definiowanie nowej reguły Szybkich Kroków.

Więcej informacji na temat funkcji Szybkie Kroki można znaleźć w tym artykule.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.