Microsoft Outlook troubleshooting

Jedną z metod jest wprowadzenie do linii wiadomości pocztowej notatki. Czasem jednak wystarczy nam określenie statusu TAK/NIE, Prawda/Fałsz lub dodanie pola wyboru, które wizualnie odzwierciedla istotę zadania (lub oba te pola - notatka oraz pole wyboru).

Outlook posiada możliwość ręcznego dodania kolumn z możliwością ich sortowania (nie mówimy tutaj o automatyzacji, ale o prostej do wykonania operacji).

Aby dodać dodatkowe kolumny należy postępować zgodnie z poniższymi punktami: (Rys.1.)

  • Prawe kliknięcie na kolumnach pola widoku wiadomości: wybór opcji Wybór pola/Klasyfikowanie rodzaju pola

 

  • Przeciągnięcie utworzonego pola w dowolne miejsce w pasku kolumn
  • Prawe kliknięcie na kolumnach pola widoku wiadomości: wybór opcji Dostosuj widok bieżący..
  • Kliknięcie na przycisku Inne ustawienia oraz zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na edycje w komórce
  • Kliknięcie w polu kolumny utworzy zaznaczone pole wyboru lub zmieni wartość pola (tak/nie, prawda/fałsz itd..)


Rys.1. Procedura dodawania dodatkowych kolumn do widoku ogólnego.

 

Dodatkową opcją może być formatowanie pola wartością walutową (PLN).

Tam, pola te mogą być dowolnie sortowane, co dla menadżerów znacznie upraszcza kwestie priorytetów w zamówieniach (Rys.2.).


Rys.2. Dodanie nowego pola dotyczącego wagi zamówienia.

Dzięki procedurze VBA można automatyzować zadania, zaznaczając kilka wiadomości i dopisując ten sam komentarz do zaznaczonych (jednym kliknięciem). W przypadku ręcznego utworzenia pól czeka nas klikanie po jednej wiadomości.

 

 

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.