Microsoft Outlook troubleshooting

W tym artykule opiszę krok po kroku jak zsynchronizować usługę zegara systemowego z zewnętrznym autoratywnym serwerem czasu. Synchronizacja czasu z serwerem NTP jest bardzo przydatna w zastowaniu w firmach zatrudniających wielu pracowników. Niewątpliwie, synchronizacja czasu na maszynach wszystkich pracowników to duży problem. Jednak wystarczy edycja rejestru na każdym komputerze aby czas był synchronizowany z serwerem NTP.

Aby skonfigurować wewnętrzny serwer czasu w celu synchronizacji z zewnętrznym źródłem czasu, wykonaj następujące czynności:

Zmień typ serwera na NTP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type

W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję Type, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

W oknie dialogowym Edytowanie wartości wpisz NTP w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

Ustaw AnnounceFlags na wartość 5. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags

W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję AnnounceFlags, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz 5 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

Włącz obiekt NTPServer. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer

W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję Enabled, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

Określ Źródła czasu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters

W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję NtpServer, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

W oknie dialogowym Edytowanie wartości w polu Dane wartości wpisz dane zewnętrznego serwera DNS, z którym czas ma być synchronizowany. Lista serwerów znajduje się na końcu artykułu. Po wprowadzeniu danych DNS kliknij przycisk OK.

Uwaga! Należy dołączyć ciąg ,0x1 na końcu każdej nazwy DNS. Jeżeli ciąg ,0x1 nie zostanie dołączony na końcu każdej nazwy DNS, zmiany wprowadzone w tym kroku nie zostaną uwzględnione.

Wybierz interwał sondowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval

W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję SpecialPollInterval, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w polu Dane wartości wpisz wartość 384, a następnie kliknij przycisk OK. Ta wartość konfiguruje serwer czasu do sondowania co 15 minut.

Skonfiguruj ustawienia korekty czasu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection

W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję MaxPosPhaseCorrection, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD kliknij opcję Dziesiętny w polu System, aby ją zaznaczyć.

W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w polu Dane wartości wpisz wartość 1800, a następnie kliknij przycisk OK.

Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection

W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję MaxNegPhaseCorrection, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD kliknij opcję Dziesiętny w polu System, aby ją zaznaczyć.

W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD w polu Dane wartości wpisz wartość 1800, a następnie kliknij przycisk OK.

Zamknij Edytor rejestru.

W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, aby uruchomić ponownie usługę Czas systemu Windows, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

net stop w32time && net start w32time

Poniżej lista polskich publicznych serwerów NTP.

tempus1.gum.gov.pl [ 212.244.36.227 ] (źródło: atomowy zegar cezowy 5071A Główny Urząd Miar)

tempus2.gum.gov.pl [ 212.244.36.228 ] (źródło: atomowy zegar cezowy 5071A Główny Urząd Miar)

vega.cbk.poznan.pl [ 150.254.183.15 ] (źródło: atomowy zegar cezowy 5071A CBK Borowiec k/Poznania)

ntp.itl.waw.pl [ 193.110.137.171 ] (źródło: atomowy zegar cezowy 5071A IŁ W-wa)

ntp1.tp.pl [ 80.50.231.226 ] (źródło: atomowy zegar cezowy 5071A TP S.A.)

ntp2.tp.pl [ 217.96.29.26 ] (źródło: atomowy zegar cezowy 5071A TP S.A.)

ntp.elproma.com.pl [ 83.19.137.3 ] (źródło: atomowy zegar rubidowy firmy Stanford Research)

ntp.ntp-servers.eu

ntp.man.poznan.pl

ntp.nask.pl

ntp.certum.pl

info.cyf-kr.edu.pl

ntp.icm.edu.pl

ucirtr.agh.edu.pl

ntp.task.gda.pl

time.atman.pl

ntp.net.pl

ntp.us.edu.pl

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.