Microsoft Outlook troubleshooting

Dla użytkowników, którzy korzystają z wielu folderów w swoim programie MS Outlook lub mają rozbudowaną strukturę folderów, przydatne może się okazać tworzenie skrótów do najczęściej używanych folderów.

Aby utworzyć nowy skrót należy kliknąć odpowiednią ikonę na dolnym pasku (Rys. 1) lub w menu Outlooka wybrać Przejdź, Skróty albo użyć kombinacji klawiszy Ctrl+7. Następnie należy wybrać Dodaj nowy skrót.

Pojawi się nowe okno z listą wszystkich folderów w Outlooku, z każdego pliku PST. Należy wybrać odpowiedni folder i zatwierdzić - nowy skrót pojawi się na liście skrótów. Teraz, jeśli chcemy szybko przejść do takiego foldera, należy po prostu wejść do skrótów i klinąć właściwy skrót na liście.

Dodatkowo, można tworzyć grupy skrótów dla własnej wygody. Za pomocą metody przeciągnij i upuść oraz podręcznego menu można zmieniać nazwy skrótów / grup, a także zmieniać kolejność skrótów oraz przenosić je pomiędzy grupami (Rys. 2).

Jak przejść do Skrótów przy użyciu ikony na pasku. 

Rys. 1. Ikona Skróty na dolnym pasku.

W jaki sposób można zorganizować Skróty przy użyciu grup. 

Rys. 2. Przykład zorganizowania grup i skrótów w Outlooku.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
wyświetleń: 731