Microsoft Outlook troubleshooting
Skróty klawiszowe oraz polecenia niestandardowe

Skróty klawiszowe oraz polecenia niestandardowe

autor mbuczkowski 2010-04-23 08:31:00 w Microsoft Outlook
tagi: niestandardowe, niestandardowy, polecenia, skróty

W poniższym artykule opiszę, w jaki sposób dostać się do niestandardowych poleceń ukrytych w Microsoft Outlook 2007.

Dość często chcemy skorzystać z funkcji, które standardowo nie są dostępne z głównego paska poleceń w programie Microsoft Outlook 2007. Artykuł omówię na przykładzie skrótu do funkcji Oznacz wiadomość do pobrania. Jest to polecenie dość istotne dla osób, które ściągają z serwera pocztowego jedynie nagłówki wiadomości.

Po pierwsze, należy uruchomić program Microsoft Outlook. Następnie otwieramy Narzędzia/Dostosuj (Rys. 1.).

  
Rys. 1. Opcja Dostosuj w menu Narzędzia.

W zakładce Polecenia wybieramy z listy Kategorie opcje Standardowy (Rys. 2.).


Rys. 2. Wybór kategorii poleceń.

Z listy Polecenia wybieramy interesującą nas funkcję, w tym przypadku będzie to polecenie Oznacz wiadomości do pobrania (Rys.3.).


Rys. 3. Polecenie Oznacz wiadomości do pobrania.

Teraz można przeciągnąć polecenie na pasek narzędzi. Jeśli okno Dostosowywanie pozostanie otwarte, można zmienić niektóre atrybuty danego polecenia (Rys 4.).


Rys. 4. Zmiana atrybutów plecenia.

Po zamknięciu okna Dostosowywanie, jeśli najedziemy na ikonę wskaźnikiem myszy - zobaczymy, jaki skrót definiuje daną funkcjonalność. W tym przypadku jest to CTRL+ALT+M (pierwsza litera nazwy funkcji w wersji angielskiej) (Rys. 5.).


Rys. 5. Sprawdzenie przypisanego skrótu klawiszowego.

Taką operację można przeprowadzić dla dowolnej funkcji, o ile jest ona dostępna jako polecenie.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.