Microsoft Outlook troubleshooting

Niekiedy zmiany ustawień serwera Exchange wymagają ponownego uruchomienia usługi SMTP (np. zmiana numeru portu usługi SMTP).

Aby tę usługę zrestartować, należy wykonać następujące kroki:

Dla MS Exchange 2003

Kliknij Start, wybierz Run (Uruchom), wpisz komendę services.msc i kliknij OK (Rys.1.).

Run window
Rys.1. Okno Run (Uruchom).

Lub

Kliknij Start, Settings (Ustawienia), Control Panel (Panel Sterowania). W nowym oknie uruchom Administrative Tools (Narzędzia Administracyjne), następnie Services (Usługi).

W oknie Services zlokalizuj na liście dostępnych usług Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) (Rys.2.), kliknij na niej prawym klawiszem myszy i wybierz Stop (Zatrzymaj). Poczekaj aż usługa zostanie całkowicie zatrzymana, następnie kliknij na niej ponownie prawym klawiszem myszy i wybierz Start (Uruchom).

Services
Rys.2. Okno Services z zaznaczoną usługą Simple Mail Transpfer Protocol.

 

Dla MS Exchange 2007

Należy podjąć są te same kroki, jak w przypadku MS Exchange 2003, z tym, że nazwa odpowiedniej usługi do zlokalizowania w oknie Services to Microsoft Exchange Transport.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.



© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.