Microsoft Outlook troubleshooting

Podczas wpisywania dłuższego tekstu do komórki programu MS Excel cały tekst pojawia się automatycznie w jednej linii (Rys. 1). Aby wyświetlić tekst w wielu liniach tej samej komórki, można użyć opcji Zawijaj tekst. Jednak nie zawsze to wystarczy, ponieważ ta opcja jedynie dopasowuje długość poszczególnych linii do szerokości kolumny - więc liczba linii i ich długość zależy od tej szerokości (Rys. 2). W rzeczywistości nadal jest to tylko jedna linia.

Jeśli chcemy świadomie podzielić tekst na osobne linie, należy zamiast zawijania tekstu używać paragrafów. Aby przenieść tekst do osobnej linii (Rys. 3), należy ustawić kursor w odpowiednim miejscu a następnie użyć kombinacji klawiszy Alt+Enter (zazwyczaj trzeba użyć lewego klawisza Alt).

Komórka Excela - tekst wpisany w jednej linii 

Rys. 1. Treść komórki Excela domyślnie wyświetla się w jednej linii.
 

Szerokość kolumny determinuje ilość osobnych linii.

Rys. 2. Sposób wyświetlenia zawijanego tekstu zależy od szerokości kolumny.
 

Osobne paragrafy w komórce Excela.

Rys. 3.  Po użyciu klawiszy Alt+Enter tekst dzielony jest na osobne linie.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.