Microsoft Outlook troubleshooting

Artykuł opisuje metodę podłączania emulatora urządzeń przenośnych z zainstalowanych systemem Windows Mobile w wersji 6.1 do serwera Exchange 2007.
Opisywany emulator może okazać się idealnym narzędziem diagnostycznym, przy rozwiązywaniu problemów związanych z urządzeniami wyposażonymi w system Windows Mobile, podłączonymi do serwera Exchange.

W tym artykule wykorzystano emulator systemu Windows Mobile w wersji 6.1, ale w bardzo podobny sposób można podłączyć inne wersje tego systemu np. 5.0 lub 6.5.

Konfiguracja emulatora Windows Mobile

Pobierz Emulator Windows Mobile 6.1 i uruchom instalację. Cały proces instalacji jest prosty i nie wymaga żadnych dodatkowych akcji ze strony użytkownika.
Po zakończeniu instalacji, uruchamiamy emulator, który można znaleźć w menu Start/Programy/Windows Mobile 6 SDK/Standalone Emulator Images/US English/


Okno emulatora Windows Mobile 6.1

Rys. 1 Okno emulatora Windows Mobile 6.1

Pierwszą rzeczą, która wymaga konfiguracji jest karta sieciowa używana do łączenia karty urządzenia z naszym serwerem. Aby to zrobić należy z menu File wybrać Configure i przejść do zakładki Network. Zaznaczamy opcję Enable NE2000 PCMCIA Network adapter and bind to: i z rozwijanego menu wybieramy odpowiednią kartę sieciową, z której ma korzystać nasze urządzenie (Rys.2).

Okno konfiguracji karty sieciowej emulatora

Rys.2 Okno konfiguracji karty sieciowej emulatora

Kolejnym krokiem jest konfiguracja sieci w samym urządzeniu. W tym celu na urządzeniu wybieramy Start\Settings\Connections (Rys. 3).

Okno ustawień połączeń sieciowych Windows Mobile 6.1

Rys. 3 Okno ustawień połączeń sieciowych Windows Mobile 6.1

Na zakładce Connections wybieramy opcję Connections i przechodzimy do zakładki Advanced (Rys. 4). Tutaj możemy skonfigurować sieci, które są wykorzystywane przez emulowane urządzenie

Okno wyboru i konfiguracji sieci

Rys. 4 Okno wyboru i konfiguracji sieci

Z racji tego, że nie będziemy korzystać z usług żadnego dostawcy Internetowego, musimy zmienić sieć wykorzystywaną do połączeń z Internetem. W tym celu klikamy przycisk Select Netwoks i w pierwszym rozwijanym menu wybieramy pozycję My Work Networks (Rys. 5).

Okno wyboru sieci podłączonej do Interneru

Rys. 5 Okno wyboru sieci podłączonej do Interneru

Zamykamy wszystkie okna przyciskiem OK i sprawdzamy czy mamy połączenie z Internetem. Najlepiej jest po prostu uruchomić zainstalowaną wyszukiwarkę Internet Explorer i wejść na jakąś stronę internetową.

Teraz nasze urządzenie jest gotowe do podłączenia do serwera Exchange 2007.

Podłączanie do skrzynki Exchange

Konfigurację Windows Mobile rozpoczynamy wybierając Start/Programs/Active Sync. Teraz wybieramy Menu -> Add Server Source.

Tutaj wpisujemy adres skrzynki z jaką się będziemy łączyć i jednocześnie odznaczamy opcję Attempt to detect Exchange Server Settings automatically (Rys. 6).

 Okno konfiguracji połączenia z serwerem Exchange 2007

Rys. 6 Okno konfiguracji połączenia z serwerem Exchange 2007

 Klikamy Next. Tutaj wpisujemy adres serwera Exchange 2007 (Rys. 7).

Okno ustawień adresu serwera Exchange

Rys. 7 Okno ustawień adresu serwera Exchange

Klikamy Next. Wpisujemy odpowiednie dane dotyczące konta Exchange, z którym będziemy synchronizować nasze urządzenie (Rys. 8).

Okno ustawień konta Exchange

Rys. 8 Okno ustawień konta Exchange

Klikamy Next i na kolejnym oknie wybieramy elementy, które chcemy synchronizować z naszym urządzeniem. Klikamy przycisk Finish. Rozpocznie się synchronizacja urządzenia z Exchange Server 2007.

Teraz możemy swobodnie wysyłać wiadomości z naszego urządzenia, używając konta Exchange w identyczny sposób jak na prawdziwym urządzeniu przenośnym z Windows Mobile 6.1.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.