Microsoft Outlook troubleshooting

Microsoft Outlook 2007/10 posiada możliwość podglądu załączników z poziomu wiadomości (plików PDF, HTML, Word etc.) (Rys.1.).


Rys.1. Domyślne okno podglądu załącznika w Outlook 2007

Aby widok był ładowany domyślnie, należy taką opcję zdefiniować w Centrum zaufania/Obsługa załączników (Rys.2.).


Rys.2. Centrum zaufania, gdzie definiuje się obsługę widoku załączników.

Jednakże opcja ta może być niedostępna. Aby mieć możliwość automatycznego podglądu załączników należy zainstalować sterowniki w systemach Windows XP oraz Vista dla MS Office 2007/2010. Należy zainstalować komponent J# z pakietu .NET a następnie dodatek Previewer po rozpakowaniu. Po zrestartowaniu MS Outlook, problem nie powinien się powtarzać (Rys.3.).


Rys.3. Prawidłowy podgląd załączników po zainstalowaniu sterowników oraz HTML Previewer. 

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.