Microsoft Outlook troubleshooting

Program Microsoft Outlook wyposażony jest w bardzo wiele funkcji. Jednak niektóre pozostają nieużywane. Można w dość łatwy sposób ukryć pewne przyciski oraz funkcje menu, jeśli nie są potrzebne. Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób to zrobić. 

1. Na pasku narzędzi z rozwijanego menu wybierz opcję Dodaj lub usuń przyciski/Dostosuj. (Rys. 1.)


Rys. 1. Opcja dostosowywania menu wybierana z poziomu paska narzędzi. Microsoft Outlook 2003.

Następnie, wybierz zakładkę Polecenia oraz kliknij przycisk Rozmieść ponownie polecenia. (Rys.2.)


Rys. 2. Zakładka personalizacji wyświetlanych poleceń. Outlook 2003.

Po kliknięciu tego przycisku w nowo otwartym oknie znajdź interesujące cię menu i zmodyfikuj je, usuwając lub przesuwając polecenie. Możesz również zmienić pasek narzędzi. Tę operacje można cofnąć klikając przycisk Resetuj. (Rys.3.)


Rys. 3. Okno rozmieszczania i edycji poleceń. Outlook 2003.

Otwierając menu personalizacji z głównego okna Outlooka, można edytować tylko polecenia, które są w tym oknie. To samo dotyczy się paska narzędzi. Jeśli zamierzasz edytować inne paski narzędzi, lub menu dla np. nowo tworzonej wiadomości, należy otworzyć menu personalizacji właśnie tego okna. Ta operacja jest taka sama dla wersji Outlook 2003 jak i dla Outlook 2007. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.