Microsoft Outlook troubleshooting

Przy wysyłaniu wiadomości z programu Outlook można zauważyć problem, polegający na tym, że niektóre wysłane wiadomości mają pustą treść. Cały proces wysyłania wydaje się przebiegać poprawnie, w trakcie pisania wiadomości treść znajduje się w odpowiednim miejscu. Jednak po jej wysłaniu nadawca może zauważyć, że w elementach wysłanych znaduje się pusta wiadomość, tzn. nie zawiera ona żadnej treści - pozostałe dane, jak tytuł, załączniki, czy adresy e-mail są poprawne. Wiadomość bez treści otrzymują również jej odbiorcy.

Problem nie pojawia się przy wysyłaniu każdego maila i występuje najczęściej wtedy, gdy wiadomość przed wysłaniem została zapisana. Okazuję się, że może to być spowodowane działaniem programów antywirusowych z włączoną opcją skanowania wysyłanej poczty. Probolem zaobserwowany został dla wersji programu Outlook 2007 z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 1 oraz ostatnimi poprawkami. Rozwiązaniem jest wyłączenie opcji skanowania wysyłanych wiadomości przez program antywirusowy. Przykładowo w programie NOD32 należy przejść do modułu EMON, wybrać Setup i w sekcji Scanner wyczyścić opcję Scan outgoing email:

Wyłączanie skanowania wysyłanej poczty w programie NOD32
Rys.1. Wyłączanie skanowania wysyłanej poczty w NOD32.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.