Microsoft Outlook troubleshooting


Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest protokół IMAP?

Protokół poczty elektronicznej IMAP (Internet Message Access Protocol) jest rozwiązaniem szczególnie przydatnym dla użytkowników, którzy korzystają z wielu komputerów (np. w pracy i w domu lub z kilku komputerów na raz) i którzy chcą mieć bezpośredni dostęp do całej swojej poczty a wszelkie zmiany w zawartości skrzynki były widoczne na wszystkich maszynach.

Korzyści wynikające z używania tego protokołu są między innymi następujące:

•    Konfiguracja konta POP3, umożliwia domyślnie tylko pobieranie wszystkich nieodebranych wiadomości i kasowanie poczty, IMAP pozwala odczytać pocztę przechowywaną na serwerze i przekazać jej status z powrotem na serwer (poczta przeczytana/nie przeczytana).

•    Łącząc się z serwerem poprzez IMAP, pobierane są jedynie nagłówki wiadomości. Dopiero otwarte maile będą przeniesione na Twój komputer lokalny - przyspiesza to proces otwierania zawartości skrzynki.

•    Transmisja treści i zawartości załącznika wiadomości następuje dopiero po otwarciu wiadomości. W przypadku POP3 pobierane są wszystkie nieodebrane wiadomości wraz z załącznikami. Taki system pozwala bezpiecznie kasować wiadomości bez jej pobierania z serwera (przy wyłączonym podglądzie wiadomości).

•    Jeśli Outlook lub inny klient poczty pobiera wiadomości z serwera to domyślnie zostają one z niego skasowane (POP3). Na innych komputerach łączących się do tej samej skrzynki wiadomości te nie będą już dostępne. Dzięki IMAP użytkownik posiada dostęp do wszystkich wiadomości, bez względu na to, czy są to wiadomości nowe, czy już przeczytane.

•    Opcja „Pozostaw kopie wiadomości na serwerze” w przypadku POP3 powoduje, iż użytkownik traci informację o wiadomościach już przeczytanych, ponieważ są one pobrane, jako nowe. W IMAP status przeczytania wiadomości jest przechowywany na serwerze i na każdej maszynie łączącej się ze skrzynką będzie taki sam.

Skasowanie wiadomości w protokole IMAP nie realizuje tej samej czynności, co protokół POP3. Wiadomości są oznaczone, jako usunięte i ewentualnie przenoszone do odpowiedniego foldera, ale nie są kasowane na stałe z serwera poczty. Naciśnięcie przycisku „Delete” lub próba skasowania wiadomości krzyżykiem oznaczy wiadomość przekreśleniem (Rys.1.).


Wiadomości oznaczone jako usunięte
Rys.1. Wiadomości zaznaczone, jako usunięte.


Może to przeszkadzać użytkownikom przyzwyczajonym do widoku ograniczającego listę wiadomości wyłącznie do tych, które są przeczytane lub nie.

W celu usunięcia tej niedogodności został w programie Outlook dodany widok, który ukrywa wiadomości oznaczone jako usunięte (Rys.2. i Rys.3.).

Ukrywanie usuniętych wiadomości w Outlook 2010
Rys.2. Ukrycie wiadomości zaznaczonych do usunięcia - Opcja dostępna w MS Outlook 2010

 

Ukrywanie usuniętych wiadomości w Outlook 2000-2007
Rys.3. Pasek opcji zaawansowanych – filtr ukrycia wiadomości dostępny w MS Outlook wersji 2000-2007


Kilka porad dla przyszłych użytkowników konta IMAP:

•    Konto z konfiguracją IMAP jest wymagające i posiada pewne ograniczenia, które nie miały wpływu podczas korzystania z POP3. Aby praca z IMAP stała się przyjemną, użytkownik powinien posiadać wydajne łącze, ponieważ synchronizacja konta odbywa się na innych zasadach.

•    W programie MS Outlook widok nadrzędnych folderów jest inny dla kont w konfiguracji POP3, a inny dla IMAP - dla konfiguracji POP konta współdzielą te same foldery (np. skrzynka odbiorcza, elementy wysłane) tworząc jedno drzewo folderów osobistych. W przypadku IMAP każde z kont jest oddzielnie eksponowane, przez co zarządzanie pocztą odbywa się na innych warunkach.

•    Sortowanie poczty i utrzymywanie w niej porządku jest ważniejsze niż w POP3. Sprawdzenie statusu wiadomości (przeczytana/nieprzeczytana) dla zaznaczonego folderu jest tym dłuższe im więcej zawartych jest w nim wiadomości. Powodem jest architektura IMAP - ponieważ są to wiadomości przechowywane na serwerze i informacje o nich muszą być przesłane łączem internetowym, im więcej danych do przekazania i im słabsze łącze tym bardziej proces ten może się wydłużać.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.