Microsoft Outlook troubleshooting

Odpowiednie organizowanie widoku wiadomości może bardzo ułatwić pracę w Outlooku. Bardzo prostym i skutecznym narzędziem jest organizowanie poczty przy użyciu kolorów. Dzięki temu możemy oznaczyć wybranym kolorem wszystkie maile, które na przykład zostały wysłane tylko do nas, lub maile od konkretnego nadawcy / do konkretnego odbiorcy.

Należy zaznaczyć wybrany folder typu Poczta, w którym chcemy zorganiozować widok. Następnie przejść do menu Narzędzia, Organizuj. Wówczas nad listą wiadomości w wybranym folderze pojawi się dodatkowe okno - należy wybrać zakładkę Przy użyciu kolorów (rys. 1). Teraz można ustawić odpowiednie kolory dla wybranych grup wiadomości. W przykładzie z rys. 2 ustawiono kolor czerwony dla wiadomości wysłanych do odiorcy: Support, oraz kolor limonowy dla wiadomości adresowanych tylko do mnie. Widok listy wiadomości będzie przy takim ustawieniu miał kolory jak na rys. 3.

 Zakładka Przy użyciu kolorów w oknie Organizuj

Rys. 1. Zakładka Przy użyciu kolorów w oknie Organizuj.

 

Przykład ustawień widoku przy pomocy kolorów. 

Rys. 2. Przykład ustawień widoku przy pomocy kolorów.

 

Widok listy wiadomości z ustawionymi kolorami. 

Rys. 3. Widok listy wiadomości z ustawionymi kolorami.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.