Microsoft Outlook troubleshooting


Pisząc maile, w których często używamy powtarzających się fraz i wyrażeń, opcja Szybkich Części ułatwia nam wstawianie predefiniowanych wyrazów i zdań. Nie zawsze jednak jest to najwygodniejsze rozwiązanie. Zamiast niej możemy wtedy użyć opcji Autokorekty tekstów w programie Microsoft Outlook 2007.

Opcja ta służy nie tylko do poprawiania i automatycznego uzupełniania pisanych wyrazów, lecz także do uzupełniania zdefiniowanych skrótów tekstowych.

Aby dotrzeć do opcji Autokorekta należy kliknąć w menu programu MS Outlook na Narzędzia, Opcje, wybrać zakładkę Pisownia i kliknąć na przycisk Pisownia i autokorekta, a następnie na Opcje Autokorekty. Pojawi się okno jak na obrazku. (Rys.1.)


Rys.1. Zdefiniowany skrót w oknie Autokorekta.

Aby ustawić tekst, który zostanie używany zamiast skrótu, należy zaznaczyć pole wyboru Zamień tekst podczas pisania, oraz wprowadzić tekst skrótu oraz pełnego zdania w polu tekstowym. Dzięki tej funkcji można zdefiniować przydatne lub często używane skróty tekstowe. Na zamieszczonym przykładzie została ustawiona opcja autouzupełniania dla skrótu dzk. Po napisaniu tego skrótu i naciśnięciu spacji w programie, zamieni się on na zdanie Dziękujemy, zapraszamy ponownie.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.