Microsoft Outlook troubleshooting

Artykuł dotyczy: Microsoft Outlook 2007/2010


Outlook posiada wbudowaną obsługę źródeł RSS, wyświetlaną w osobnym, przygotowanym folderze. Dodanie nowego źródła realizuje się następująco:
Przejdź do folderu „Źródła danych RSS”, kliknij prawym klawiszem myszy na nagłówku, wybierz Dodaj nowe źródło danych RSS (Rys.1.).

Nowe źródło
Rys. 1. Dodanie nowego źródła


Aby wpisać adres źródła, najlepiej przejść do strony internetowej, na której znajduje się oznaczenia kompatybilności RSS. Gdy je zlokalizujemy, naciskając prawy klawisz kopiujemy adres do pamięci komputera (Rys.2.).

Kopiowanie adresu
Rys. 2. Kopiujemy adres źródła RSS do pamięci


Następnie w otwarte okno Outlooka wklejamy wyżej skopiowany adres usługi (Rys.3.).

Wstawianie adresu
Rys. 3. Wstawianie adresu usługi RSS


Po zaakceptowaniu adresu przyciskiem „Dodaj”, pojawia się komunikat konfiguracji, gdzie w zaawansowanych opcjach możemy dodać pobieranie całości treści oraz załączników do wiadomości (Rys.4.).

Akceptacja kanału RSS
Rys
. 4. Akceptacja i utworzenie kanału RSS w Outlooku


Każdy z kanałów będzie odwzorowany w nowym folderze Outlooka, z nazwą kanału wyświetlaną w nagłówku (ponad nazwą kolumn folderu) (Rys.5).

Nagłówki RSS
Rys. 5. Podgląd nagłówków wiadomości RSS


Outlook posiada możliwość konfiguracji powiadomień o nadejściu nowych wiadomości. Podobnie jest z publikacją nowych tematów źródeł RSS. Podczas budowania powiadomienia można odnieść się do wszystkich skonfigurowanych źródeł lub tylko do wybranego. Włączenie powiadomień przeprowadzamy następująco: Menu, Narzędzia, Reguły, następnie alerty, Nowa reguła, Wyświetlanie poczty od określonej osoby w oknie…

Konfiguracja powiadomienia
Rys. 6. Konfiguracja powiadomienia nowej wiadomości RSS


Synchronizacja wiadomości RSS nie jest przeprowadzana na bieżąco. Testy wykazały, że od momentu publikacji danych, widzianych przez przeglądarkę, Outlook potrzebuje ok. 1 godziny (bez względu na automatyczne pobieranie poczty, jak i ręczne, przy pomocy klawisza F9) aby pobrać wiadomość i wyświetlić poniższy komunikat.

Komunikat o publikacji
Rys. 7. Komunikat informujący o nowej publikacji


Osoby podróżujące, dla których połączenie z Internetem może sprawiać kłopot, powinny podczas konfiguracji zaznaczyć opcję pobierania pełnej treści artykułów. W tym przypadku wiadomość RSS będzie posiadała załącznik w formacie HTML, który zawse można otworzyć przy pomocy przeglądarki, nawet bez dostępu do sieci.

 

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.