Microsoft Outlook troubleshooting

Artykuł dotyczy: Microsoft Outlook 2007/ 2003 / 2002 / 2000

Twórcy pakietu MS Office wyposażyli klienta poczty Outlook w wiele pionierskich rozwiązań, jednakże pominęli dość istotny mechanizm, obecny w konkurencyjnych programach, jakim jest możliwość uczestniczenia w rozmowach grup dyskusyjnych. Co ciekawe, funkcjonalność taką posiada uboższy i starszy program Outlook Express. Przeoczenie, czy też może specjalne działanie?
Jest jednak możliwość w pakiecie Office 2003/2007 dodania na pasek skrótów w Outlooku przycisku, realizującego polecenie uruchomienia programu Outlook Express, z parametrem msimn /outnews.

Dodanie przycisku wywołania grup dyskusyjnych realizuje się w następujący sposób.
Kliknij prawym klawiszem myszy na głównym menu, zawierającym przyciski, wybierz Dostosuj, Polecenia, w polu Kategorie, wybierz Przejdź (Rys.1.). Następnie przeciągnij Grupy dyskusyjne trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy na pasek przycisków w Outlooku.

Dodawanie nowego przycisku
Rys.1. Lokalizacja Grupy dyskusyjne w oknie dodawania przycisków do menu.

Po kliknięciu na dodanym przycisku w nowym oknie uruchamiany jest Outlook Express (Rys.2.), w którym konfigurujemy grupę dyskusyjną.

Okno Outlook Express
Rys.2. Uruchomione okno Outlook Expressa.

W wersji programu 2000/XP należy kliknąć Menu, Widok, Przejdź do, Grupy dyskusyjne. Można też umieścić przycisk do tej opcji w taki sam sposób, jak opisano to powyżej.
Sama konfiguracja nie jest trudna, wystarczy kliknąć brązowy link Załóż konto grup dyskusyjnych.

 

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.