Microsoft Outlook troubleshooting

W programie Outlook 2007 istnieje możliwość powiązania ze sobą wielu kontaktów. Polega to na tym, iż po aktywowaniu opcji łączy kontaktów, otwierając dany kontakt będą widoczne również inne powiązane z nim osoby.

Aby włączyć opcję łączy kontaktów należy w programie MS Outlook kliknąć menu Narzędzia, Opcje, a następnie w zakładce Preferencje wybrać Opcje kontaktu i aktywować Pokaż łącza kontaktów na wszystkich formularzach.

Od tego momentu możliwe będzie tworzenie własnej "sieci kontaktów". Wystarczy otworzyć wizytówkę wybranej osoby w programie Microsoft Outlook i kliknąć przycisk Kontakty w prawym dolnym rogu okna. Pojawi się nowe okno, w którym można wyszukać i przypisać do danej osoby inny wybrany przez nas kontakt (Rys.1).
 
Przykładowy powiązany kontakt
Rys.1. Przykład powiązanego kontaktu.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.