Microsoft Outlook troubleshooting

W związku z wzrastająca liczbą użytkowników komputerów Apple i systemu Mac OS, rośnie zapotrzebowanie na kojarzenie oprogramowania Microsoft z programami Apple. Microsoft Office 2008 for Mac to pakiet zawierający programy będące odpowiednikami standardowego pakietu MS Office, które można zainstalować na Mac OS. Program Entourage, będący odpowiednikiem MS Outlook, posiada wiele podobnych funkcjonalności, m.in. możliwość podłączenia do Exchange Serwer. Poniżej znajduje się opis konfiguracji konta Exchange 2007 w Entourage 2008.

Krok 1
Po włączeniu programu Entourage 2008, należy kliknąć Tools (na górnym pasku) i wybrać opcję Accounts.

Wybrór konta w Entourage 2008

Krok 2
W oknie Accounts wybrać New, a następnie Exchange.

Nowe konto Exchange

Kork 3
Następnie należy wybrać Manualną konfigurację konta (Configure account manually):

Manualna konfiguracja konta

Krok 4
W polu Account name wprowadzić pełny adres e-mail;

Sekcja Personal information ----
Name: wpisać login;
E-mail address:podać pełny adres e-mail;

Sekcja Authentification ---
Account ID: login
Domain: tylko sama domena
Password: podać hasło i wybrać opcję, aby zostało zapisane w pęku kluczy Mac OS

Kerberos authentification: Nic nie wybierać

Sekcja information ---
Exchange server:
Jeśli jesteś wewnątrz organizacji Exchange, podaj adres serwera DNS oraz zaznacz opcję: This DAV service requires a secure connection (SSL).
Override default DAV port – pozostawić odznaczone.

Jeśłi jesteś na zewnątrz organizacji Exchange, podaj adres OWA.

Account settings

Konfiguracja pozostałych zakładek nie jest wymagana do rozpoczęcia pracy z kontem Exchange 2007. Po zakończeniu należy kliknąć OK. Nowe konto powinno się automatycznie zsynchronizować z Exchange Server.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.