Microsoft Outlook troubleshooting
Kategorie w IMAP

Kategorie w IMAP

Jeśli zainteresowałeś się tytułem tego artykułu, zapewne chcesz się dowiedzieć jak ominąć blokadę braku nadania kategorii w wiadomościach konta IMAP. Znajdując się na folderze konta POP kategorie są widoczne w menu Narzędzia główne/Znaczniki oraz nadawanie ich dostępne jest spod prawego klawisza myszy. W coraz powszechniejszym rozwiązaniem jakim są konta IMAP, taka opcja jest niedostępna. Można jedynie oznaczyć wiadomość jedną, kategorią (domyślnie czerwoną) lub ją usunąć. Wyciągnięcie interfejsu do paska szybkiego dostępu (jak na rys. nr 1), również kończy się niepowodzeniem.

Konto POP
Konto IMAP
   

Rys1. Różnice tożsamych ustawień nadania kategorii dla kont POP/IMAP

Rozwiązanie tego problemu można podzielić na trzy sposoby. Łatwy, dostępny po instalacji dodatku, średnio trudny, odwołujący się do pamięci użytkownika oraz trudniejszy polegający na umieszczeniu kodu VBA w środowisku developerskim Outlooka i podłączenie go do przycisku.

Sposób łatwy - instalacja dodatku:

Na zasobach VBATools dostępny jest dodatek dla wersji 32 i 64 bit, który po instalacji przywraca możliwość dodawania kategorii dla wiadomości kont IMAP.

Sposób średnio trudny:

W interfejsie nadawania nazw kategoriom znajduje się przycisk określenia skrótu dla danej kategorii. Dzięki niemu i niezawodnej pamięci użytkownika, po jego wpisaniu można przechodząc na folder konta IMAP określić kategorie dla zaznaczonej wiadomości. Niestety dla większej ilości kategorii zapamiętanie określonych skrótów jest wielce niewygodne. (FUNKCJA ZOSTAŁA ZABLOKOWANA PRZEZ MS)

Sposób trudniejszy - zaprogramowanie tej czynności:

Poniżej umieszczony zostaje kod VBA jaki trzeba dodać w developerze Outlooka, dzięki któremu będzie można, podobnie jak na rysunku 1, umieścić skrót do interfejsu kategorii, jednakże w nim odwołać się do wstawionego kodu, a nie do wbudowanego polecenia Outlooka. Poniżej umieszczony, umieszczamy w module projektu kierując się skrótem: [Alt+F11] Menu\Insert\Module wklejamy i zapisujemy [Ctrl+S], po czym wychodzimy z developera VBA. Pamiętamy wcześniej aby w opcjach/centrum zaufania odblokować makra.

 
Sub KategorieOkienko()
'MVP Oskar Shon from VBATools.pl
On Error Resume Next
Dim oItem As MailItem
Select Case TypeName(Application.ActiveWindow)
Case "Inspector": Set oItem = ActiveInspector.CurrentItem
Case Else: Exit Sub
End Select
If oItem Is Nothing Then Exit Sub
oItem.ShowCategoriesDialog
Set oItem = Nothing
End Sub
 
Jak podpiąć kod do przycisku:
 

Rys 2. Podłączenie kodu pod przycisk paska szybkiego dostępu

Po wyborze opcji “Pasek narzędzi Szybki dostęp” wybieramy polecania typu Makra i przenosimy je na prawą stronę dostępnych wcześniej przycisków. Wybór taki można dostosować wyglądem ikonki oraz wpisaniem swojej nazwy wyświetlania.

Poniżej zastosowanie rozwiązania:
 

Rys 3. Zastosowanie wbudowanego rozwiązania.

Podobnie można wykonać w menu dla otwartej wiadomości oraz poddać kod modyfikacji aby zaznaczenie kategorią realizowane było dla większej ilości zaznaczonych wiadomości.

Dzięki zabiegowi udostępnienia nadania kategorii, użytkownik będzie mógł grupować i sortować wiadomości IMAP podobnie jak w folderach kont POP.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
wyświetleń: 13207