Microsoft Outlook troubleshooting


Na serwerze Microsoft Exchange programy czasami używają interfejsu Microsoft MAPI (Messaging Application Programing Interface) aby umożliwić poprawną komunikację pomiędzy serwerem a klientem poczty np. Microsoft Outlook. Gdy program wyświetli komunikat o błędzie dotyczący MAPI (Rys.1) może to oznaczać, że będzie trzeba zbadać przyczynę i znaleźć rozwiązanie poświęcając na to dużo czasu.

          Rys.12
          Rys.1 Jeden z możliwych błędów dotyczących MAPI

Czasami jednak, warto zacząć od tego prostego rozwiązania: skasować i na nowo utworzyć profil na serwerze Microsoft Exchange. Są na to dwie metody:

 1. Jeśli Microsoft Outlook jest zainstalowany na serwerze:
 • przechodziny do menu Start, Panel Sterowania, Poczta
 • w nowym okienku klikamy Pokaż Profile (Rys.2)

Rys.1
Rys.2 Opcja, która pozwala na podgląd już istniejących profili.

 • kasujemy wszystkie profile
 • klikamy Dodaj i wprowadzamy nazwę dla nowego profilu
   
 1. Jeśli na serwerze nie ma zainstalowanego Microsoft Outlook, możemy użyć darmowego programu MfcMapi (można go pobrać tutaj). Po pobraniu:
 • otwieramy program
 • klikamy Profile, Show Profiles
 • zaznaczamy profile na liście
 • klikamy Actions, Delete Profile (Rys.3)

          Rys.2
          Rys. 3 Kasowanie profili w programie MfcMAPI

 • teraz, gdy wszystkie profile są skasowane, ponownie wchodzimy do Actions, Create Profile
 • podajemy nazwę dla nowego profilu

Gdy na nowo stworzymy profile, problem powinien zniknąć. Jeśli jednak nadal będzie się pojawiał, trzeba poświęcić więcej czasu na znalezienie innej przyczymy problemu. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.