Microsoft Outlook troubleshooting

Microsoft Outlook wyświetla pasek narzędzi ze standardowo uszeregowanymi przyciskami. Ogólnie, jest to bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż użytkownicy zawsze wiedzą gdzie szukać określonych przycisków na pasku narzędzi (Rys.1.).

          Rys.1
          Rys.1.  Standardowe ustawienie przycisków w Outlook 2007.

 

Jednak czasami standardowe ustawienie przycisków może być problematyczne, gdy przez przypadek zdarza się nam kliknąć niewłaściwy przycisk, ponieważ znajduje się on tuż obok innego. Ustawienie przycisków można zmienić i dostosować ich kolejność według własnych potrzeb. 

W MS Outlook 2007:

 1. Najeżdżamy kursorem myszy na przycisk, który chcemy przenieść.
 2. Trzymając wciśnięty klawisz ALT klikamy lewym klawiszem myszy na przycisk na pasku narzędzi. 
 3. Przeciągamy i upuszczamy przycisk w nowej pozycji.
 4. Przycisk pozostanie w nowej pozycji na pasku narzędzi. W poniższym przykładzie przesunięto przycisk drukarki (Rys.2.). 

          Rys.2
          Rys.2. Przycisk drukarki przeniesiony w nowe miejsce. 

 

W MS Outlook 2010:

 1. Klikamy prawym klawiszem myszy na Wstążce i wybieramy opcję Dostosuj Wstążkę.
 2. W nowym oknie pojawi się menu, w którym możemy zmienić kolejność przycisków.
 3. Aby zmienić ustawienie, należy zaznaczyć odpowiednią grupę przycisków i użyć strzałek w celu jej przesunięcia (Rys.3.).
 4. Rys.3
  Rys.3. Okno konfiguracji Wstążki, w którym możemy zmienić ustawienie przycisków.

 5. Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem OK, układ ikon ulegnie zmianie. 

 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.