Microsoft Outlook troubleshooting


Microsoft Outlook 2010, podobnie jak jego poprzednicy, pozwala na wysyłanie wiadomości e-mail w imieniu innego użytkownika, który jest niedostępny lub poza biurem. Można to osiągnąć przy użyciu opcji delegowania praw o nazwie "on behalf of". 

Najpierw, należy przydzielić odpowiednie prawa wybranemu użytkownikowi do skrzynki innego użytkownika. Opis, jak to zrobić, można znaleźć w artykule: Jak ustawić opcję wysyłania wiadomości w imieniu innego użytkownika (Send on behalf) na serwerze MS Exchange 2007/2010. Po skonfigurowaniu ustawień na Serwerze Exchange można już wysyłać wiadomość w imieniu tego użytkownika:

  1. Klikamy Nowa wiadomość e-mail w lewym górnym rogu wstążki Outlook.
  2. W nowym oknie klikamy przycisk "Od..." (jeśli nie ma tego przycisku, trzeba przejść do zakładki Opcje i wybrać ikonę "Od" z listy Przywracanie pól).
  3. Wybieramy opcję Inny adres e-mail.
  4. Teraz, można wpisać adres e-mail użytkownika lub kliknąć przycisk Od, wyszukać i wskazać odpowiedniego użytkownika w książce adresowej.
  5. Po wybraniu odpowiedniego użytkownika, klikamy przycisk OK.
  6. Teraz można przejść do pisania treści wiadomości i wysłać ją poprzez naciśnięcie przycisku Wyślij

Kiedy użytkownik otrzyma wiadomość, będzie ona zawierała informacje, że została ona wysłana w imieniu innego użytkownika np. "User A On behalf of User B".

 

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.