Microsoft Outlook troubleshooting

Opcja Clear Type jest domyślnie włączona w Windows Vista. Pozwala ona na wygładzenie krawędzi czcionek interfejsu systemu operacyjnego Windows. Początkowo była używana w celu poprawienia jakości wyświetlanego tekstu na monitorach LCD pierwszych laptopów. Pomimo tego, iż Clear Type dostępny był również w systemie Windows XP, nie był tam domyślnie włączony.

Clear Type sprawia, że czcionka wygląda przejrzyście i wyraźnie nawet na komputerze typu Desktop. Jednakże, nie wszyscy mogą preferować to ustawienie, w związku z tym poniżej zaprezentowany jest sposób jego zmiany.

  •  Kliknij prawym klawiszem myszy na Pulpicie.
  • Z menu rozwijalnego, które się pokaże, wybierz Dostosuj.
  • W oknie Dostosuj kliknij Schemat kolorów.
  • W oknie Właściwości wyglądu klasycznego kliknij Efekty.
  • Pojawi się okno dialogowe Efekty. W sekcji Użyj następującej metody wygładzania krawędzi czcionek ekranowych widoczne będzie okno wyboru - kliknij strzałkę po prawej stronie i wybierz Standard lub Clear Type, w zależności od tego, którą opcję chcesz uaktywnić.
  • Następnie klikając OK w kolejnych oknach wyjdź z ustawień.
  • Zamknij okno Dostosuj.

W wyniku tej procedury możliwe jest włączenie lub wyłączenie - w zależności od wyboru - opcji Clear Type dla czcionek ekranowych.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.