Microsoft Outlook troubleshooting

W programie Outlook 2010 menu makr nie jest już umieszczone, jak to miało miejsce np. w Outlook 2007, w menu Narzędzia. W celu umieszczenia odpowiednich przycisków (edytor visual basic, poziom zabezpieczeń makr, uruchamianie makr) na wstążce menu programu należy wykonać następujące kroki:

  1. Kliknij na karcie Plik.
  2. W polu Pomoc wybierz Opcje.
  3. Kliknij Dostosowywanie Wstążki.
  4. Zaznacz pole wyboru Deweloper (Rys.1.).

    Dostosowywanie wstążki
    Rys.1. Menu dostosowywania wstążki
     

Od tej pory zakładka Deweloper, wraz z przyciskami dotyczącymi makr, jest widoczna na wstążce w Outlooku 2010.

 

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.