Microsoft Outlook troubleshootingCzasami zachodzi potrzeba wysłania wiadomości pocztowej w imieniu użytkownika, który jest nieobecny w biurze lub jest niedostępny. Taką opcję można łatwo ustawić dla dowolnego użytkownika na serwerze Microsoft Exchange 2007/2010. W tym celu należy: 

  1. Otworzyć konsolę Exchange Management Console (menu Start, Programs, Microsoft Exchange Server 2010).
  2. W lewym panelu rozwinąć drzewo Recipient Configuration
  3. Kliknąć Mailbox.
  4. W środkowym panelu wybrać użytkownika, w którego imieniu mamy ustawić wysyłanie wiadomości.
  5. Przejść do zakładki Mail Flow Settings.
  6. Zaznaczyć Delivery options a następnie kliknąć przycisk Properties.
  7. W nowym oknie przy użyciu przycisku Add można dodać użytkowników, którzy będą mieli prawo pisać w imieniu tego użytkownika - "Send on behalf" (Rys.1.).

 Rys,1.
Rys.1. Okno, w którym można zdefiniować użytkowników z prawem
wysyłania wiadomości w imieniu edytowanego użytkownika.

  1. Wszystkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.

Po takim skonfigurowaniu praw dostępu użytkownik A może wysyłać wiadomości w imieniu użytkownika B. Po wysłaniu wiadomości odpowiednia informacja będzie zawarta w jej nagłówku tzn. "User A On behalf Of User B", czyli użytkownik A wysłał wiadomość w imieniu użytkownika B.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.