Microsoft Outlook troubleshooting

Domyślnie w MS Outlook po określeniu danych połączenia z kontem aktualizowany jest tylko aktywny folder. Pod ikoną odebrania wiadomości lub przyciskiem F9 synchronizacja odbywa się tylko na folderze "Skrzynka odbiorcza".


Jest jednak ustawienie konta, do którego można dostać się między innymi skrótem klawiszowym [Ctrl+Alt+S], gdzie pod przyciskiem "Edytuj" możemy zmienić parametr domyślny na wymuszenie synchronizacji e-maili w zaznaczonych folderach:

 

Po uruchomieniu aplikacji ponownie następuje synchronizacja kont dla wszystkich zaznaczonych folderów (nie tylko tego, w którym się obecnie znajdujemy):

Takie ustawienie może być zrealizowane dla wszystkich podłączonych skrzynek w aplikacji. Jeśli nasz Outlook posiada więcej niż jedno konto to zalecane jest ustawienie "Limit czasu serwera" na maksimum.

Ustawienie takie jest w Plik/Ustawienia kont/..Edycja konta/Więcej ustawień/Zaawansowane.

 

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.