Microsoft Outlook troubleshooting

W programie MS Outlook eksportowanie różnego typu danych nie sprawia problemu. Jednakowoż brak w nim opcji wyeksportowania profilu Outlooka w celu np. zaimportowania tych samych ustawień na inny komputer bez konieczności ich manualnego wprowadzania.

Na szczęście ustawienia te można wyeksportować przy pomocy edytora rejestru w systemie Windows. Aby to zrobić należy wykonać następujące kroki:

1.    Kliknij menu Start
2.    W polu wyszukiwania wpisz komendę Regedit i naciśnij klawisz Enter
3.    W oknie edytora rejestru rozwiń następujące drzewo klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles
4.    Pojawi się lista wszystkich profili Outlooka
5.    Kliknij prawym klawiszem myszy na profilu który chcesz skopiować i wybierz Eksportuj (Rys.1.)
 

Eksportowanie klucza z rejestru
Rys.1. Eksportowanie profili Outlooka z rejestru Windows.


6.    Następnie wybierz nazwę pliku, w którym ustawienia zostaną zapisane oraz jego lokalizację, np. Pulpit
7.    Skopiuj plik na inny komputer i kliknij go dwa razy
8.    Potwierdź wprowadzenie zmian w rejestrze


Po uruchomieniu Outlooka zaimportowany profil zostanie wybrany automatycznie. Jeśli profili jest kilka - wyświetli się okno jego wyboru.
 

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.