Microsoft Outlook troubleshooting

Wielu nowych użytkowników Mac OS napotyka problem z podłączeniem dysku zewnętrznego, który wcześniej dostosowany został do pracy z systemem Windows i posiada system plików FAT32 lub NTFS. Aby dysk ten mógł współpracować jednocześnie z komputerami Apple i PC, należy go sformatować pod Mac OS.

1. Pierwszym krokiem jest uruchomienie Narzędzia dyskowego. Należy otworzyć okno Findera skrótem CMD + N lub klikając na ikonę Macintosh HD, która domyślnie znajduje się na biurku. Następnie należy wybrać zakładkę Programy i wybrać z listy Narzędzie dyskowe.

2. Program wyświetli wszystkie podłączone obecnie dyski. Należy wybrać ten, które ma zostać sformatowany, a następnie kliknąć na zakładkę Wymaż (rys. 1). Proszę pamiętać, że wszystkie dotychczas zapisane na tym dysku dane zostaną bezpowrotnie usunięte, dlatego zalecane jest uprzednie zrobienie kopii zapasowej.

3. Kolejnym krokiem jest wybranie formatu woluminu i wprowadzenie nazwy swojego dysku. Formatem domyślnym jest Mac OS Extended (Journaled), natomiast nazwa jest oczywiście dowolna (rys. 1).
 

Narzędzie dyskowe
Rys. 1. Narzędzie dyskowe Mac OS X

4. Ostatni krok to już samo formatowanie. Wystarczy kliknąć na Wymaż wolną przestrzeń. Po skończeniu formatowania nowa nazwa dysku pojawi się w panelu nawigacyjnym w lewej części Narzędzia dyskowego oraz na biurku.

Od tej pory dysk ten będzie można podłączać zarówno do PC jak i komputerów MacBook oraz iMac.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.