Microsoft Outlook troubleshooting
Jak prawidłowo skonfigurować konto Gmail na iPhone

Jak prawidłowo skonfigurować konto Gmail na iPhone

autor mbuczkowski 2010-04-14 15:51:00 w Inne
tagi: Apple, gmail, IMAP, iphone, konfiguracja, poczta

Poniższy poradnik skierowany jest dla osób chcących prawidłowo skonfigurować program do obsługi poczty wbudowany w telefon iPhone oraz posiadających konto pocztowe na serwerze Gmail. Ogólne założenie jest takie, aby w pełni wykorzystać możliwości jakie daje protokół IMAP.
 

Zakładam, że każdy z czytelników wie, czym jest ów protokół pocztowy. iPhone domyślnie posiada opcje automatycznej konfiguracji konta Gmail, jednakże przy korzystaniu z tej opcji, konto nie do końca jest skonfigurowane prawidłowo. Po tego typu konfiguracji, pojawiają się różne foldery np. "Wszystkie", których widoku nie życzylibyśmy sobie w urządzeniu mobilnym. Mało tego, często oprócz domyślnych folderów: Odebrane, Wysłane, Robocze, możemy ujrzeć foldery takie, jak "[Gmail] Inbox", "[Gmail] Drafts", [Gmail]Sent Items", które pokrywają się z folderami systemowymi. Poniższy poradnik posłuży nam do tego, aby po konfiguracji klienta pocztowego wbudowanego w iPhone, foldery nie podwajały się i wyglądały czytelnie. Oto co należy zrobić. 

Logujemy się na swoje konto pocztowe w domenie Gmail na stronie www.gmail.com. Następnie w zakładce Ustawienia znajdujemy Przekazywanie i POP/IMAP (rys. 1.).


Rys. 1. Zakładka Przekazywanie i POP/IMAP.

Tutaj powinniśmy włączyć protokół IMAP (rys. 2.).


Rys. 2. Włączanie protokołu IMAP.

Teraz, aby wyeliminować mnożenie się folderów w kliencie pocztowym w iPhone, powinniśmy postąpić następująco:
Przechodzimy do zakładki Laboratorium (rys. 3.).


Rys. 3. Zakładka Laboratorium.

Tutaj należy znaleźć opcję włączanie opcji zaawansowanych dla IMAP. Najlepiej posłużyć się skrótem klawiszowym CTRL+F i wpisać początkowy ciąg znaków (rys. 4.).


Rys. 4. Zaawansowane opcje IMAP.

Po włączeniu tej aplikacji można dowolnie konfigurować widoczność folderów dla IMAP. Należy jednak pamiętać, aby tę opcję zatwierdzić w lewym, dolnym rogu opcją Zapisz zmiany.
W tym momencie w zakładce Etykiety... (rys. 5.).


Rys. 5. Zakładka Etykiety.

...pojawi się opcja wyłączenia niektórych folderów dla protokołu IMAP. Można wyłączyć widok wszystkich folderów, oprócz foldera Odebrane (rys. 6.).


Rys. 6.  Wyłączanie niektórych folderów z widoku w kliencie pocztowym IMAP, takim jak iPhone.

Po stronie serwera Gmail w zasadzie zakończyliśmy konfigurację. Istotnym jest, aby wylogować się z konta po zakończeniu powyższych kroków, ponieważ w momencie synchronizacji po zakończeniu konfigurowania klienta pocztowego w telefonie, nie będziemy mogli się z tego telefonu połączyć z serwerem. 

Pozostaje nam już tylko konfiguracja iPhona. Przechodzimy w Ustawienia, Poczta, kontakty, inne (rys. 7.).


Rys. 7. Ustawienia poczty iPhone.

Następnie wybieramy opcję Dodaj konto (rys. 8.).


Rys. 8.  Dodawanie konta w iPhone.

Teraz dość ważnym krokiem jest wybranie z listy dostawców opcji na samym dole - Inne (rys. 9.).


Rys. 9. Zakładka Inne.

Następnie, klikamy opcję Dodaj konto pocztowe i przechodzimy do konfiguracji
(rys. 10.).


Rys. 10. Dodajemy konto pocztowe.

W polach Nazwa, Adres, Hasło oraz Opis wpisujemy dane swojego konta na serwerze Gmail. Oczywiście pole Opis pozostawia nam pełną dowolność - będzie to nazwa konta wyświetlana przez program pocztowy (rys. 11.).


Rys. 11. Konfiguracja dostępu do skrzynki pocztowej.

Po kliknięciu przycisku Zachowaj, ukazuje się kolejny ekran konfiguracyjny. Tutaj przechodzimy do zakładki IMAP (rys. 12.).


Rys. 12. Zakładka IMAP.

Tutaj istotne jest skonfigurowanie protokołu IMAP oraz SMTP. Wprowadzamy swoje dane dostępowe. Na początku IMAP (rys. 13.).


Rys. 13. Ustawienie protokołu IMAP.

Powinniśmy również ustawić protokół SMTP, odpowiedzialny za pocztę wychodzącą
(rys. 14.).


Rys. 14. Ustawiania protokołu SMTP.

Po kliknięciu opcji Zachowaj, nowo dodane konto pokazuje się na liście (rys. 15.).


Rys. 15. Lista kont wraz z nowo utworzonym kontem. 

Następnie, należałoby zadbać o porządek w folderach. W tym celu trzeba wskazać, które foldery w iPhone odpowiadają folderom źródłowym. Aby jednak klient pocztowy wbudowany w telefon zobaczył wszystkie foldery konta Gmail i zsynchronizował je prawidłowo, należy wykonać jedną prostą "sztuczkę". W tym celu przechodzimy do Zaawansowanych opcji konta (rys. 16.).


Rys. 16. Ustawienia konta - zaawansowane.

Tutaj wybieramy Przedrostek ścieżki IMAP i wpisujemy [Gmail], dzięki czemu program pocztowy zsynchronizuje foldery, które włączyliśmy wcześniej na stronie Gmail (rys. 17.).


Rys. 17. Przedrostek ścieżki IMAP.

Ostatnią czynnością jest wskazanie folderów docelowych programowi tak, aby w pełni wykorzystać protokół IMAP. W tym celu pozostajemy w opcjach Zaawansowanych i widzimy na samej górze foldery w sekcji Postępowanie (rys. 18.).


Rys. 18. Widok ustawień folderów.

Należy wejść w każdą z nich i wskazać foldery na serwerze tak, jak na zrzutach z ekranu dla Skrzynki Robocze (rys. 19.).


Rys. 19. Ustawienie Skrzynki Robocze.

Następnie, wskazujemy folder na serwerze dla Skrzynki Wysłane (rys. 20.).


Rys. 20. Skrzynka Wysłane.

I na końcu oczywiście wskazanie folderu dla Skrzynki Usunięte (rys. 21.).


Rys. 21. Ustawienie foldera docelowego dla Skrzynki Usunięte.

Po wszystkich prawidłowo przeprowadzonych krokach powinna ukazać się nam skrzynka z podobną zawartością do tej na zrzucie z ekranu (rys. 22.).


Rys. 22. Widok folderów po skonfigurowaniu zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poradniku.

Natomiast, gdy użyjemy opcji automatycznej konfiguracji serwera Gmail wbudowanej w telefon, przede wszystkim folderów będzie znacznie więcej, pomimo, że nie zawsze o coś takiego nam chodzi (rys. 23.).


Rys. 23. Widok ogólny poczty po użyciu wbudowanego konfiguratora. 

Jak widać ta metoda pozwala na całkowitą personalizację widoku poczty, natomiast wbudowany konfigurator nie pozostawia żadnego wyboru. Zwłaszcza, że nie umieszcza on znacznika, przez co czasami podwaja foldery i nie przenosi elementów usuniętych oraz wysłanych w odpowiednich folderach. Teraz elementy w folderach Wysłane na iPhone, pokazują się również w folderze Wysłane na stronie www.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.