Microsoft Outlook troubleshooting

Przedstawione poniżej rozwiązania mogą pomóc w niektórych przypadkach odzyskać utracone wiadomości (lub elementy innego typu) w programie Outlook. Porady dotyczą sytuacji, gdy dane przechowywane są w pliku PST.

Uwaga
Przed wykonaniem poniższych rozwiązań wykonaj kopię pliku PST, aby móc odyskać dane w razie uszkodzenia pliku.

Rozwiązanie 1

Być może na folderze jest ustawiony filtr widoku.
Wybierz z menu Widok | Rozmieść według | Widok bieżący | Dostosuj widok bieżący. Upewnij się że na żadnej z kart nie jest zdefiniowany filtr.

Rozwiązanie 2

Uszkodzony mógł zostać widok foldera. Uruchom program Outlook z parametrem /cleanviews. W menu Start | Uruchom wpisz:
"<folder programu outlook>\outlook.exe" /cleanviews

Rozwiązanie 3

Uszkodzeniu mógł ulec plik PST. Należy przeskanować i naprawić (przycisk Repair w programie!) go programem SCANPST.EXE. Program znajduje się w folderze:
C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1045
(ścieżka może być inna w zależności od wersji systemowej systemu i Outlook'a)

Rozwiązanie 4

Wiadomości, które nie są wyświetlane mogły ulec częściowemu uszkodzeniu. Należy spróbować zaimportować je do innego pliku PST. W tym celu należy utworzyć w Outlook'u nowy profil i stworzyć w nim nowy plik PST. Następnie należy spróbować przenieść dane do nowego pliku PST, próbując kolejno.
1. Przeciągnąć niewidoczne wiadomości do nowego folderu.
2. Zapisać niewidoczne wiadomości w plikach na dysku używając polecenia z menu Plik | Zapisz jako, wybrać format .msg. Następnie należy przeciągnąć utworzone pliki do nowego folderu.
3. Zaimportować cały plik PST do nowego profilu używając polecenia menu:
Plik | Import lub Export | Import z innego programu lub pliku | Plik folderów osobistych .pst

Rozwiązanie 5

Plik PST może być uszkodzony i nie może zostać naprawiony przez program SCANPST.EXE. Po wykonaniu kopii zapasowej pliku PST należy użyć hex edytora i otworzyć w nim plik PST. Następnie należy usunąć kilka bajtów z pliku PST i uruchomić na pliku program SCANPST.EXE. Jeśli proces naprawy pliku powiedzie się, należy spróbować otworzyć go w Outlook'u. Jeśli SCANPST.EXE nie może naprawić pliku, proces powtórzyć z poprzednio utworzoną kopią PST, tym razem usuwając kilka bajtów w innym miejscu.

Ten sposób nie zawsze działa, nie ma również reguły ile bajtów (czasem wystarcza jeden) i w którym miejscu pliku należy usunąć - można m.in spróbować zamienić wartość pierwszego bajtu na zero. Czasem można odzyskać dane tracąc tylko jedną lub dwie wiadomości, czasem żadnej...

Dokładniejszy opis tej procedury można znaleźć tutaj: http://techrepublic.com.com/5100-1035_11-5054599.html

Istnieją również płatne programy odzyskujące utracone lub usunięte wiadomości z pliku PST.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.