Microsoft Outlook troubleshooting
W programie Outlook 2010 dla każdego nowo dodanego konta pocztowego tworzona jest osobna struktura katalogów z własną skrzynką odbiorczą, nadawczą itd. Problemem przy takiej strukturze jest to, że w przypadku pisania nowej wiadomości e-mail, do jej wysłania zostanie wybrane konto tej skrzynki pocztowej, w której się obecnie znajdujemy, a nie standardowo skonfigurowane konto e-mail. Na poniższym przykładzie (Rys.1) podczas kliknięcia przycisku Nowa wiadomość w programie Outlook, nadawcą tej wiadomości będzie test.codetwo.2@gmail.com.
 
Dwa konta pocztowe w Outlooku
Rys.1. Skrzynki pocztowe w programie Outlook 2010.
 
Aby zmienić ten stan rzeczy należy najpierw zainstalować Service Pack 1 dla programu Office 2010 (jeśli jeszcze nie został zainstalowany), a następnie dodać odpowiedni klucz w rejestrze systemu.
 
W tym celu należy kliknąć na Start, potem w oknie Wyszukaj programy i pliki wpisać regedit i kliknąć Enter
 
Następnie należy wyszukać ścieżkę: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Mail
 
i dodać (klikając prawym przyciskiem myszy) wartość DWORD o nazwie NewItemsUseDefaultSendingAccount. Potem kliknąć podwójnie na nowo dodanej wartości i ustawić Dane wartości na 1.
 
Ustawienie to działało będzie tylko dla nowych wiadomości. W przypadku odpowiadania lub przesyłania wiadomości dalej procedura ta nie zadziała.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.