Microsoft Outlook troubleshooting

Jednym z problemów jaki chciałbym na łamach tego artykułu rozwiązać jest grupowanie wiadomości. 

Dobrym przykładem jest serwis YouTube, który wysyła swoje wiadomości przypisując im niejednolite tematy co powoduje iż tylko niektóre można zgrupować - te które posiadają ten sam temat. Inne, od tego samego odbiorcy powiadają tematy kombinowane, zawierające oznaczenie kropki jako nadawanie na żywo oraz oryginalnego tematu nadawcy.

 

Zatem pomyślałem aby sprowadzić te 4-ry modele prezentacji do frazy reprezentującej autora z pominięciem innych treści. Rozwiązaniem jest przeniesienie do pod folderów oraz nadanie kategorii zaraz po otrzymaniu wiadomości. Kategoria to pole tekstowe, a więc można je dowolnie modulować. 

 

Fakt iż na kontach IMAP nie ma już kategorii co można ominąć używając ten dodatek: http://vbatools.pl/kategorie-w-imap/, to jednak w tym przypadku nie chodzi o ręczne, dowolne ich przypisywanie, ale automatyczne, wyliczone z narzuconych tematów przez serwis.

 

Zatem wpierw należy wpisać odpowiedni kod VBA do developera Outlooka i podłączyć go do pola skryptu:

 

Sub kategoria_YT(m As MailItem)
'MVP OShon VBATools.pl - Gotowe dodatki do Office
Dim k$, Temat$: Temat = m.Subject
If Temat Like "Użytkownik * właśnie przesłał film" Then
 k = Trim(Replace(Replace(Temat, "Użytkownik ", ""), " właśnie przesłał film", ""))
ElseIf Temat Like "*Kanał * nadaje teraz na żywo*" Then
 k = Trim(Mid(Split(Replace(Temat, "Kanał ", ""), " nadaje")(0), 3))
ElseIf Temat Like "Nowe filmy na kanale*" Then
 k = Trim(Split(Temat, "Nowe filmy na kanale")(1))
ElseIf Temat Like "*na kanale * właśnie trwa *" Then
 k = Trim(Mid(Split(Replace(Temat, "na kanale ", ""), "właśnie trwa")(0), 3))
End If
m.Categories = k
m.Save
End Sub

 

W kreatorze odszukujemy ten kod po nazwie sparametryzowanej procedury i podłączamy pod skrypt:

 

 

Wynikiem tego otrzymujemy kategorie, po których możemy bez przeszkód grupować wiadomości z serwisu:

 

 

Jeśli masz jakieś pytania, lub spostrzeżenia, zapraszam na forum.

 

 

 

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.