Microsoft Outlook troubleshooting

Poniższy artykuł opisuje krok po kroku metodę wypakowywania pliku MSI, który znajduje się w pliku instalacyjnym programów CodeTwo.

Czasami zachodzi potrzeba uruchomienia instalacji programu bezpośrednio z pliku MSI. Instalacja wszystkich programów CodeTwo składa się z dwóch kroków:


1. Uruchomienie programu (*.exe)

W tym kroku są sprawdzane wszystkie warunki wymagane do uruchomienia programu np. sprawdzenie czy zainstalowano Outlooka lub czy dana maszyna jest wyposażona w Serwer Exchange.
W tym kroku również są instalowane wszystkie wymagane biblioteki np. Visual Studio 2008 Redistributable Package.
 
2. Wypakowanie i uruchomienie pliku MSI.
 
Plik MSI jest wypakowany do lokalnego folderu Temp (najlepiej tam się dostać wpisując w oknie Uruchom komendę %temp%). Po wypakowaniu, plik MSI jest uruchamiany i rozpoczyna się instalacja programu.
 
Przykładowa procedura lokalizacji pliku MSI programu CodeTwo CatMan
 
Uruchamiamy program CatManSetup.exe. Wyświetlone zostanie okno przedstawione na Rys.1.
 
 
Rys.1. Okno powitalne programu instalacyjnego
 
Wyświetlenie tego okna oznacza, że nasz plik MSI został poprawnie wypakowany i uruchomiony.
Kolejnym krokiem jest wyświetlenie foldera Temp. Z menu Start wybieramy opcję Uruchom i w polu wpisujemy komendę %temp%. Pojawi się eksplorator Windows z otwartym folderem Temp (Rys. 2).
 
Rys.2. Okno z foldera Temp z zaznaczonym plikiem MSI programu CodeTwo CatMan
 
Po zlokalizowaniu pliku CodeTwoCatMan.msi, możemy go skopiować w dowolne miejsce i zachować do kolejnego użycia.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.