Microsoft Outlook troubleshooting

Artykuł dotyczy: Microsoft Outlook 2007/2003/XP/2000

Outlook został wyposażony w dość przydatną, choć rzadko używaną funkcję kalendarza - oznaczanie dni wolnych od pracy. Dzięki niej, planując spotkania (wysyłając zaproszenia na spotkanie), będziemy wiedzieli, iż nasi odbiorcy mogą być w dniach wolnych od pracy niedostępni. Jest to funkcjonalność dość istotna, ponieważ niektóre polskie jak i zagraniczne święta nie są związane na stałe z konkretną datą i przypadają w różnych dniach tygodnia.

Instalacja pozycji kalendarza przebiega następująco:
Menu/Narzędzia/Opcje -> zakładka Preferencje -> Opcje kalendarza.
Następnie uruchamiamy: Dodaj dni wolne zgodnie z zaznaczonym kolorem wskazania (Rys.1.)

Konfiguracja kalendarza
Rys.1. Konfiguracja opcji kalendarza

Użytkownik ma możliwość dodania także kilku państw (rys. 2), które wzbogacą nasz kalendarz o tamtejsze pozycje świąt.

Wybór kraju
Rys.2. Wybór kraju do pobrania dni świątecznych

Program automatycznie importując dni wolne od pracy uzupełnia pola Lokalizacja oraz Kategoria. Dzięki tej drugiej pozycji można, zgodnie z Rys.3., wyekstrahować dokładną ilość występujących w danym okresie świąt.

Widok bieżacy
Rys.3. Ustawienie kalendarza: Widok bieżący/wydarzenia

W konwencjonalnym podglądzie Dzień/Tydzień/Miesiąc widok przedstawia się następująco (Rys.4.)

Widok kalendarza
Rys.4. Standardowy widok kalendarza.

Terminy te są importowane bez opcji przypomnienia i rezerwacji czasu, co pozwala bez przeszkód synchronizować je z telefonami GSM.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.