Microsoft Outlook troubleshooting

Program MS Outlook 2007 używa do edycji wiadomości programu MS Word. Dzięki temu wszystkie opcje autokorekty lub automatycznego formatowania są dostępne również w Outlooku.

Jednym z domyślnych ustawień automatycznego formatowania jest wstawianie linii po trzykrotnym użyciu: myślnika (-), podkreślnika (_) lub znaku równości (=). Aby linia się automatycznie pojawiła, należy wcisnąć Enter po wpisaniu trzy razy jednego z powyższych znaków.

Na rys. 1 znajdują się przykłady użycia potrójnych myślników, podkreślników i znaków równości przed wciśnięciem Entera.

Natomiast na rys. 2 widać linie, jakie utworzą się po użyciu Entera po każdym z powyższych znaków. Dla myślnika jest to pojedyncza linia, dla podkreślnika pogrubiona linia a dla znaku równości podwójna.

Myślnik, podkreślnik i znak równości użyty trzykrotnie.
Rys. 1. Przykład użycia trzy razy pod rząd myślnika, podkreślnika oraz znaku równości.

Odpowiednie linie po zastosowaniu autokorekty.
Rys. 2. Autokorekta znaków na odpowiadające im linie.
 

Jeśli istnieje taka potrzeba, można wyłączyć opcję automatycznego wstawiania linii. Należy przejść do menu Outlooka: Narzędzia, Opcje, zakładka Pisownia, przycisk Pisownia i autokorekta i kliknąć przycisk Opcje autokorekty. W zakładce Autoformatowanie podczas pisania należy odznaczyć opcję Linie krawędzi (rys. 3).

Zakładka "Autoformatowanie podczas pisania" w opcjach "Autokorekty".
Rys. 3. Wyłączenie autokorekty linii.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.