Microsoft Outlook troubleshooting

Windows Server 2008 został pozbawiony opcji NTBackup, którą posiadał jego poprzednik. Teraz narzędzie, które jest wbudowane w Windows Server 2008, to Windows Server Backup. Narzędzie to jednak nie w pełni obsługuje Exchange Server. Możemy kopie zapasową stworzoną w poprzedniej wersji przywrócić za pomocą Windows NT Backup - Restore Utility. Aby jednak w pełni wykorzystać NTBackup, należałoby wykonać kilka kroków:

  • Skopiuj pliki ntbackup.exe, ntmsapi.dll, vssapi.dll z Windows Server 2003 z lokalizacji: C:\Windows\System32\ do Windows Server 2008 do tej lokalizacji: C:\Program Files\NTBackup\
  • Zainstaluj Removable Storage Manager z Server Manager -  Features, Add Features, Removable Storage Manager
  • Skopiuj pliki DLL podane w tej instrukcji. Poza tym, skopiuj esebcli2.dll z Windows Server 2003 C:\Program Files\Exchsrvr\Bin do Windows Server 2008 C:\Program Files\NTBackup
  • Uruchom regedit i zamień wartość klucza dla esebcli2 z C:\Program Files\Micrsoft\Exchange Server\Bin\esebcli2.dll na C:\Program Files\NTBackup\esebcli2.dll  

W tym momencie narzędzie NTBackup powinno się dać uruchomić, aby przeprowadzić backup Exchange. Innym sposobem jest skorzystanie z Microsoft System Center Data Protection Manager 2007 lub z innego zewnętrznego programu obsługującego VSS, lecz tym zajmiemy się w kolejnych artykułach.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.



© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.